6. Oct 2014 20:21

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č.191/2014 Z.z. Voľby do mestských zastupiteľstiev a voľby primátorov miest a určil deň a čas ich konania na sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Obyvatelia volia v deň volieb podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.

Určenie volebných obvodov, volebných okrskov a volebných miestností pre komunálne voľby mesta Prievidza konané dňa 15. novembra 2014 (kliknite sem):
ico_pdf_46

Zmena volebnej miestnosti okrsku č. 10
Upozorňujeme na zmenu volebnej miestnosti okrsku č. 10. Voliči okrsku č. 10 – Cesta pod skalou, Nábr. sv. Cyrila 18 – 46, Vinohradnícka a Vrchy budú hlasovať vo volebnej miestnosti v budove Gymnázia V.B. Nedožerského, Ul. Matice slovenskej 16.

Všetko o komunálnych voľbách 2014 nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…