4. Feb 2021 7:40

Oznam pre obyvateľov poberajúcich dôchodok z Českej republiky

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na „Potvrdení o žití“ nemusí byť úradne overený.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text: „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“.
Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo mailom, doplniť dátum, kedy bolo potvrdenie podpísané.

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…