4. Feb 2021 7:40

Oznam pre obyvateľov poberajúcich dôchodok z Českej republiky

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na „Potvrdení o žití“ nemusí byť úradne overený.

Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text: „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“.
Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo mailom, doplniť dátum, kedy bolo potvrdenie podpísané.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…