27. Oct 2021 12:52

Oznam o zatvorení Materských škôl na Uliciach Mišúta a Matúšku

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zatvára prevádzku školských zariadení:

– Materská škola, Ulica A. Mišúta 731/2 v Prievidzi,
– Materská škola, Ulica J. Matúšku 759/1 v Prievidzi
v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti.

Prevádzka v oboch materských školách bude obnovená od 02. 11.2021 (po jesenných prázdninách ).

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…