27. Oct 2021 12:52

Oznam o zatvorení Materských škôl na Uliciach Mišúta a Matúšku

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zatvára prevádzku školských zariadení:

– Materská škola, Ulica A. Mišúta 731/2 v Prievidzi,
– Materská škola, Ulica J. Matúšku 759/1 v Prievidzi
v dňoch 28.10.2021 a 29.10.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti.

Prevádzka v oboch materských školách bude obnovená od 02. 11.2021 (po jesenných prázdninách ).

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…