8. Jul 2016 10:54

Oznam o prerušení dodávky tepla na vykurovanie

V termíne od 25. júla do 29. júla 2016 bude prebiehať plánovaná odstávka tepelného napájača ENO-Prievidza, za účelom vykonania opráv, údržby a technických prehliadok. Dodávka tepla bude prerušená pre všetkých odberateľov odoberajúcich teplo z horúcovodu na území mesta Prievidza (zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.).

Dodávka nebude prerušená pre odberateľov tepla PTH, a.s. v tých častiach mesta, kde je zabezpečovaná z plynových kotolní, t.j. ul. Lúčna, Športová, Jesenského, A. Hlinku a Falešníka.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…