19. Nov 2014 10:10

Opravy na MŠ na Ul.D. Krmana

Radnica vyčlenila z tohtoročného rozpočtu viac ako 400 tisíc eur na účely opráv materských škôl. Momentálne sa realizujú stavebné práce na materskej škole na Ulici D. Krmana v hodnote 71 533,18 eur. K rekonštrukčným prácam na MŠ D. Krmana patrí prioritne rekonštrukcia strechy a sanačné práce.

Predmetom rekonštrukčných prác bude výmena strešnej krytiny i realizácia nového odkvapového systému. Okrem opráv na podkroví objektu sa realizujú rekonštrukčné práce aj na objekte materskej školy. Podzemné časti rozvodov dažďovej kanalizácie budú kompletne vymenené a bude urobená sanácia poškodenej vnútornej omietky budovy školy.
V tomto roku sa postupne realizujú opravy a investičné akcie na materských školách na Ul. D. Krmana, na Ul. M. Mišúta a Nábreží svätého Cyrila. V prípade základných škôl (ďalej len ZŠ) boli finančné prostriedky investované v ZŠ Ul. S. Chalupku, ZŠ Ul. P. Dobšinského, ZŠ Rastislavova ul., a ZŠ Malonecpalská ul.

Týmito opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú budovy materských a základných škôl, či chodníkov a ciest. Investičný dlh mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým ignorovaním potrieb v udržiavaní objektov sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…