8. Jul 2022 10:54

Opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov v roku 2022

Aj v roku 2022 sú naplánované opravy ako aj rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Práce na opravách by mohli začať už v mesiaci júl.

Prvé začnú opravy ciest a chodníkov

Práce budú pozostávať predovšetkým z odstránenia nevyhovujúceho asfaltového povrchu, následnej realizácie spojovacích postrekov a pokládky asfaltobetónových vrstiev komunikácie. Do opráv plánovaných v roku 2022 sú zaradené nasledovné komunikácie a chodníky:

Miestne komunikácie:

 • Súbežná ulica
 • Ul. A. Mišúta pred predajňou Fresh
 • Ul. A. Mišúta pred poštou
 • Ul. A. Bernoláka – parkovisko
 • Ul. J. Škopca

Chodníky:

 • Vnútroblok Dlhá ulica vchody č. 28 – 36
 • Dlhá ul. od OD Rozvoj po Záhradnícku ulicu
 • Chodník na Ul. M. Mišíka pred Velosvetom, plus parkovisko 
 • Chodník na Šumperskej ulici pri VŠ po BOZPO/CMPZ
 • Chodník na Ul. J. Jesenského
 • Chodník Ul. J. Roháča
 • Chodník Rad L.N. Tolstého – bytový dom 711, vchody 3. – 7.

Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta na opravy ciest a chodníkov sú vo výške 250 000 eur.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov:

Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. V rámci rekonštrukcií v roku 2022 je plánovaná realizácia týchto komunikácií a chodníkov:

Miestne komunikácie:

 • Ul. M. Mišíka (od Ul. G. Švéniho vedľa ÚPSVaR)
 • Ul. J.L. Bellu
 • Ul. D. Kubíka
 • Mojmírová ulica II. etapa
 • Pod hrádkom – úsek RD č. 52-56

Chodníky:

 • Chodník Hviezdoslavova ulica – pri OD Vtáčnik
 • Chodník časti chodníka na Šumperskej ulici – pred ÚPSV
 • Chodník na Krajnej ulici
 • Chodník Ul. M. Falešníka
 • Časť chodníka na Ružovej ulici

Na rekonštrukcie ciest a chodníkov sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 203 307 eur. Začiatok rekonštrukcií ciest a chodníkov je závislý od úspešného ukončenia verejného obstarávania.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…