23. Oct 2020 6:42

Oprava chodníka na Športovej ulici pred MŠ

Mesto Prievidza pripravuje opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie opráv je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlej komunikácii a chodníku.

Predmetom prác bude odstránenie jestvujúcich obrubníkov a krytov, následne realizácia pokládky nových obrubníkov a asfaltov. V termíne od 26.10.2020 budú realizované opravy na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch: Oprava chodníka na Športovej ulici pred MŠ.

Z dôvodu čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií a úplnej uzávierky chodníka žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.