9. Aug 2011 13:33

Opakovaná výzva pre obyvateľov mesta v rámci potravinovej pomoci !

Mesto Prievidza opakovane vyzýva obyvateľov spĺňajúcich nárok na potravinovú pomoc v rámci Programu dodávok potravín SR pre odkázaných obyvateľov mesta, aby sa prišli evidovať. Výzva platí pre tých, ktorí si pomoc doteraz neuplatnili. Môžu tak urobiť ešte v predĺženom termíne do 15.augusta 2011 v čase od 8.00 do 12.00 h

Evidencia obyvateľov spĺňajúcich nárok na potravinovú pomoc sa vykonáva na sociálnom oddelení Mestského úradu v budove Priemstavu, na 5. poschodí.
Evidencia obyvateľov je potrebná z dôvodu zabezpečenia objednávky dovozu potravín. Po tomto termíne bude distribúcia potravín pre odkázaných obyvateľov mesta ukončená.
Kto má nárok na potravinovú pomoc ?

Deti v náhradnej rodinnej starostlivosti ( osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží potvrdenie z ÚPSVaR).

Fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke ( predložia potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny);

Osoby na hranici životného minima (rodičia detí, ktorých príjem je na hranici životného minima, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že deťom sa vyplácajú dotácie) ;

Nepracujúci poberatelia starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje sumu 305,00 € ( predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku);

Každý príjemca potravín sa preukáže platným občianskym preukazom.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…