29. máj 2018 12:46

Olympijský víťaz Matej Tóth na návšteve v základnej škole

Vo štvrtok 3. mája 2018 do ZŠ, Ulica S.Chalupku 313/14, Prievidza zavítala dlho očakávaná návšteva. Tribúna veľkej telocvične bola do posledného miesta obsadená. Zvedavé očká mladších žiakov sa doširoka roztvorili s príchodom majstra sveta v chôdzi i olympijského víťaza Mateja Tótha. Žiaci školy pripravili pre neho program, v ktorom prezentovali tréningovú skupinu „Športovej Akadémie Mateja Tótha“ a talentovaných žiakov.

Matej sa deťom prihovoril a prezradil, že počas 20 rokov trénovania a súťaženia zničil až 200 tenisiek. Trochu ich opotreboval aj na palubovke telocvične, keď sa zapojil do kruhového tréningu… Diváci ho odmenili veľkým potleskom. Celá akcia sa nezaobišla bez autogramiády a fotografovania. Na záver svoj podpis zvečnil aj do kroniky Olympijského klubu v Prievidzi.

Športová Akadémia Mateja Tótha je jedinečný celoslovenský projekt pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Ponúka kvalitnú voľnočasovú aktivitu v podobe pravidelných športových krúžkov s prepracovanou metodikou a jedinečným tréningovým programom. Žiaci navštevujú športový krúžok jedenkrát alebo dvakrát do týždňa a športujú pod vedením vyškolených trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej Akadémie je vytvoriť a zdokonaliť pohybový základ detí pomocou všestrannej atletickej prípravy, vytvoriť motorický a funkčný potenciál s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa, využívať inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá v detskom organizme celú radu zmien, ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu na zaťaženie.

Učitelia aj žiaci ďakujú za návštevu a želajú veľa úspechov v ďalších súťažiach.

text: Mgr. Oľga Frívaldská

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…