25. Jan 2012 8:14

Oficiálne stanovisko mesta k vyjadreniu Krajského školského úradu

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici. Žiadosť bude môcť byť odoslaná až po jej finálnom doplnení, teda až po doručení stanoviska zo strany školskej inšpekcie.

Mesto Prievidza nesúhlasí s vyjadrením Krajského školského úradu. Krajský školský úrad svoje stanovisko odôvodňuje piatimi argumentmi, ktoré mesto Prievidza považuje za neobjektívne a na základe argumentov jednoznačne spochybniteľné. Mesto Prievidza zároveň požiadalo Krajský školský úrad o prehodnotenie zamietavého stanoviska a vysvetlenie všetkých argumentov, ktoré viedli k tomu, aby podali nesúhlasné stanovisko k vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici zo siete škôl.

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…