25. Jan 2012 8:14

Oficiálne stanovisko mesta k vyjadreniu Krajského školského úradu

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici. Žiadosť bude môcť byť odoslaná až po jej finálnom doplnení, teda až po doručení stanoviska zo strany školskej inšpekcie.

Mesto Prievidza nesúhlasí s vyjadrením Krajského školského úradu. Krajský školský úrad svoje stanovisko odôvodňuje piatimi argumentmi, ktoré mesto Prievidza považuje za neobjektívne a na základe argumentov jednoznačne spochybniteľné. Mesto Prievidza zároveň požiadalo Krajský školský úrad o prehodnotenie zamietavého stanoviska a vysvetlenie všetkých argumentov, ktoré viedli k tomu, aby podali nesúhlasné stanovisko k vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici zo siete škôl.

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…