25. Jan 2012 8:14

Oficiálne stanovisko mesta k vyjadreniu Krajského školského úradu

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici. Žiadosť bude môcť byť odoslaná až po jej finálnom doplnení, teda až po doručení stanoviska zo strany školskej inšpekcie.

Mesto Prievidza nesúhlasí s vyjadrením Krajského školského úradu. Krajský školský úrad svoje stanovisko odôvodňuje piatimi argumentmi, ktoré mesto Prievidza považuje za neobjektívne a na základe argumentov jednoznačne spochybniteľné. Mesto Prievidza zároveň požiadalo Krajský školský úrad o prehodnotenie zamietavého stanoviska a vysvetlenie všetkých argumentov, ktoré viedli k tomu, aby podali nesúhlasné stanovisko k vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici zo siete škôl.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.