25. Jan 2012 8:14

Oficiálne stanovisko mesta k vyjadreniu Krajského školského úradu

Z viacerých médií odznela v poslednom období informácia o tom, že mesto Prievidza ešte nepodalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na zrušenie dvoch základných škôl, konkrétne na Ulici S. Chalupku III. a na Mariánskej ulici. Žiadosť bude môcť byť odoslaná až po jej finálnom doplnení, teda až po doručení stanoviska zo strany školskej inšpekcie.

Mesto Prievidza nesúhlasí s vyjadrením Krajského školského úradu. Krajský školský úrad svoje stanovisko odôvodňuje piatimi argumentmi, ktoré mesto Prievidza považuje za neobjektívne a na základe argumentov jednoznačne spochybniteľné. Mesto Prievidza zároveň požiadalo Krajský školský úrad o prehodnotenie zamietavého stanoviska a vysvetlenie všetkých argumentov, ktoré viedli k tomu, aby podali nesúhlasné stanovisko k vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici zo siete škôl.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…