9. Mar 2023 9:40

Odpočty vodomerov v Malej a Veľkej Lehôtke

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom mestskej časti Veľká a Malá Lehôtka, že v dňoch od 9.3 do 10.3.2023, t.j. dnes a zajtra, pracovníci spoločnosti realizujú odpočty vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté brány a uviazali psov.

Ďalej žiada občanov, ktorí nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer, aby stav vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav napísali na papier a umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…