9. Mar 2023 9:40

Odpočty vodomerov v Malej a Veľkej Lehôtke

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje občanom mestskej časti Veľká a Malá Lehôtka, že v dňoch od 9.3 do 10.3.2023, t.j. dnes a zajtra, pracovníci spoločnosti realizujú odpočty vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté brány a uviazali psov.

Ďalej žiada občanov, ktorí nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer, aby stav vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav napísali na papier a umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…