5. Mar 2024 14:49

Odpočet vodomerov - Veľká Lehôtka


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje  občanom  mestskej časti Veľká Lehôtka , že v dňoch od 6.3. do 8.3.2024,  t.j. od stredy do piatku, budú pracovníci   spoločnosti  realizovať odpočty  vodomerov.

Žiadame občanov, ktorý majú vodomer  neprístupný/ v dome, za bránou/, aby stav  vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru v čo najkratšom čase.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…