13. Jun 2011 12:30

Ocenenie najúspešnejších prievidzských žiakov

V piatok 10. júna v Obradnej sieni Mestského domu v Prievidzi privítala  primátorka mesta Katarína Macháčková spolu s viceprimátorkou Helenou Dadíkovou najúspešnejších žiakov prievidzských škôl. Zablahoželali im k účasti a výhram vo vedomostných, umeleckých, či športových súťažiach.

Túto milú spomienku bude žiakom pripomínať aj diplom s knižnou odmenou.

Primátorka mesta vo svojom príhovore ocenila  skvelé výsledky žiakov, ale aj trpezlivosť a obetavosť učiteľov, ktorí žiakov pripravovali a viedli k využitiu svojho nadania.

Medzi najúspešnejších sa v tomto školskom roku zaradili:

Základná umelecká škola  Ladislava Stančeka

 Samuel Michalec získal ocenenie za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešnú účasť na súťažiach Schneiderova Trnava2011 a Piano v modernom rytme Bojnice 2011.

Radovan Huba za vynikajúce výchovno – vzdelávacie výsledky a úspešnú účasť na súťažiach

Celoslovenská prehliadka mladých gitaristov Bratislava 2011  a Celoslovenská gitarová súťaž s medzinárodnou účasťou Bojnice 2011.

 I. Základná škola na Ulici Sama Chalupku

Michaela Kríková  z 8.B za 1. miesto v krajskom kole olympiády francúzskeho jazyka, 6.miesto v republikovom kole a za úspešnú dlhoročnú reprezentáciu školy v olympiádach z  francúzskeho jazyka a vynikajúce študijné výsledky.

 Základná škola na Mariánskej ulici

Adam Mečiar z  9.A  APROGEN – triedy pre intelektovo nadaných žiakov, získal ocenenie za 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády a za 1. miesto v krajskom kole  Matematickej olympiády.

Daniela Hanusová z 9.A  APROGEN ocenenie získala za 2. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Radmila Štangová z9. A  APROGEN ocenenie získala za  2. miesto v krajskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka.

Marek Sklenka z9. A  APROGEN  ocenenie získal za  3. miesto v celoslovenskom kole  Olympiády v anglickom jazyku.

Pavel Madaj  z 9. A  APROGEN ocenenie získal za  2. miesto v celoslovenskom kole  Baltie 2011 – súťaže v programovaní.

 Základná škola na Ulici energetikov

Alexandra Dragašová  bola ocenená za 1. miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín a za 3. miesto v celoslovenskom kole Timravina studnička.

 Hanka Pauleová  získala cenu za 1. miesto v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska.

 Základná škola na Ulici P. J. Šafárika

Škola uspela v celoslovenskom kole 58. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE hneď vo viacerých sekciách:

V sekcii Výtvarná tvorba kolektívna – získal kolektív I. stupňa ZŠ cenu  SR za prácu  Od srdca k srdcu. 

V sekcii Výtvarná tvorba skupinová  získal  kolektív I. stupňa ZŠ  čestné uznanie SR za triptych  Čo cíti moje srdiečko.

V sekcii Multimediálne práce kolektívne získal kolektív žiakov  4.a 5. ročníka cenu SR za prácu Myslíme srdcom – robíme srdcom .

Za všetkých úspešných žiakov cenu prevzala Ivana Juríková žiačka 4. A triedy, ktorá  v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže  ENERGIA PRE TVOJ REGIÓN  zameranej na I. stupeň získala ako jediná z nášho regiónu  cenu SR.

Alexandra Miháliková   z 3.A triedy bola ocenená za výtvarnú prácu Slnečná energia pre Prievidzu.

 Základná škola na Ulici Rastislavova

Michal Minárik  z matematickej 9.A triedy tento školský rok získal prvé miesto v okresnom aj v krajskom kole Fyzikálnej olympiády a zúčastnil sa Jarnej školy pre mladých fyzikov, ktorú organizovala Žilinská univerzita pre mladé slovenské talenty. 

Karina Černickaja  z  8. C triedy vyhrala 1. miesto v próze v kategórii 11. – 15. ročných žiakov v celoslovenskej súťaži Dajme stromom šancu.  

Adam Hagara zo7. A triedy dosiahol v tomto školskom roku 2. miesto v krajskom kole Technickej olympiády. Svoju zbierku úspechov obohatil aj prostredníctvom výtvarných súťaží: Najlepší Ekologický plagát mesta Prievidza 1. miesto, Vianočná pohľadnica 2010 (okresné kolo -1.miesto) Vesmír očami detí (okresné kolo – 2.miesto).

 ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

 III. Základná škola na Ulici Sama Chalupku

Milan Cebák na školských majstrovstvách Slovenska v plávaní získal zlatú medailu a titul Školský majster Slovenska, strieborné medaily získal  za 2. miesto na50 m delfín a 100 m kraul.

Základná škola na Malonecpalskej ulici

Ivan Šidlo z  9.B triedy bol v  školských rokoch 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 členom gymnastického družstva ZŠ, ktoré sa umiestnilo na Majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji na 2. mieste. Okrem toho v okresných športových súťažiach v tomto školskom roku obsadil ako člen školského družstva 2. miesto v štafetovom behu a 3. miesto v šprinte.

Popri skvelých výkonoch jednotlivcov ocenilo mesto Prievidza v školských športových súťažiach  aj najúspešnejšie školy.

Na základe celkových športových výsledkov  sa v školskom roku 2010/2011 najúspešnejšou  športovou školou stala III. ZŠ S. Chalupku a o 2 a 3. miesto  sa s rovnakým počtom bodov  podelili  ZŠ na Ulici energetikov a ZŠ na Malonecpalskej ulici.

 

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…