18. Dec 2018 9:56

Obmedzenie na zbernom dvore

Upozorňuejeme obyvateľov, že drobný stavebný odpad môžu obyvatelia odovzdať na Garážovej ulici do 27. 12. 2018 do 16.00 hod, z dôvodu inventarizácie.

V piatok 28. 12. 2018, v sobotu 29. 12. 2018 a v pondelok 31. 12. 2018 sa drobný stavebný odpad nebude od občanov odoberať.

Ďakujeme za pochopenie

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…