12. Aug 2020 6:42

Obmedzenie dopravy z dôvodu budovania ostrovčeka na Nábrežnej ulici

Mesto Prievidza pripravuje vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov na Nábrežnej ulici. Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác je nutné čiastočné obmedzenie dopravy v predmetnom úseku komunikácie.

Predmetom prác bude osadenie prvkov ostrovčeka, realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia.
Plánovaný začiatok prác: 14.08.2020.

Keďže sa bude jednať o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie a časti prístupového chodníka, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle osadeného prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.