12. Aug 2020 6:42

Obmedzenie dopravy z dôvodu budovania ostrovčeka na Nábrežnej ulici

Mesto Prievidza pripravuje vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov na Nábrežnej ulici. Pre zabezpečenie realizácie stavebných prác je nutné čiastočné obmedzenie dopravy v predmetnom úseku komunikácie.

Predmetom prác bude osadenie prvkov ostrovčeka, realizácia vodorovného a zvislého trvalého dopravného značenia.
Plánovaný začiatok prác: 14.08.2020.

Keďže sa bude jednať o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie a časti prístupového chodníka, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle osadeného prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…