16. Nov 2018 16:56

Obmedzenia na Mierovom námestí

Upozorňujeme obyvateľom na plánované pokračovanie stavebných prácach na rekonštrukcii miestnej komunikácie na Mierovom námestí. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy v predmetnom úseku.

Stavebné práce sú naplánované v termíne od 19.11. – 30.11. 2018

Nakoľko sa bude jednať o dopravné obmedzenia, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…