19. Oct 2021 18:45

Obmedzenia na Ceste poľnohospodárov

Mesto Prievidza realizuje rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác je nutné čiastočné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a garážach.

V prípade priaznivých poveternostných podmienok sú naplánované práce na pokládke novej vrstvy vozovky z asfaltobetónov na časti komunikácii:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cesta poľnohospodárov – v termíne 21.10 2021

Nakoľko sa bude jednať o čiastočné uzávierky miestnych komunikácií, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…