19. Oct 2011 9:31

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m2(v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…