19. Oct 2011 9:31

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m2(v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.