19. Oct 2011 9:31

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m2(v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…