19. Oct 2011 9:31

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – pozemok parcela č. 7127/34, orná pôda o výmere 455 m2(v celosti) – pozemok priľahlý k pozemku vo vlastníctve Jána Filipa, bytom Prievidza.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…