19. Oct 2011 11:41

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.

Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká Lehôtka, ktorý na ne nemá založený list vlastníctva.

Fotodokumentácia : ico_pdf_46

dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…