19. Oct 2011 11:41

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.

Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká Lehôtka, ktorý na ne nemá založený list vlastníctva.

Fotodokumentácia : ico_pdf_46

dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…