19. Oct 2011 11:41

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy- chata Mraznica.

Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosť v k. ú. Veľká Lehôtka – rekreačná chata Mraznica (budova zapísaná na LV č. 1) na parcele č. 1228, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, súpisné č. V.674, orientačné č. 13 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami.

Pozemok pod budovou rekreačnej chaty a tiež priľahlé pozemky nie sú predmetom predaja, nakoľko ich vlastníkom nie je mesto Prievidza, ale Urbársky spolok Veľká Lehôtka, ktorý na ne nemá založený list vlastníctva.

Fotodokumentácia : ico_pdf_46

dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…