26. Sep 2011 11:27

O z n á m e n i e o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ Tomáš Klinovský, Koceľova ulica č. 4/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 14.09.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „Prestavba klubu dôchodcov na reštauráciu „WOODSTOCK“, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1965, 1966, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do dvoch rokov. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-2950-2009, dňa 22.06.2009, právoplatné 31.07.2009.

Celý dokument na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.