26. Sep 2011 11:27

O z n á m e n i e o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ Tomáš Klinovský, Koceľova ulica č. 4/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 14.09.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „Prestavba klubu dôchodcov na reštauráciu „WOODSTOCK“, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1965, 1966, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do dvoch rokov. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-2950-2009, dňa 22.06.2009, právoplatné 31.07.2009.

Celý dokument na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…