26. Sep 2011 11:27

O z n á m e n i e o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ Tomáš Klinovský, Koceľova ulica č. 4/7, 971 01 Prievidza, podal dňa 14.09.2011 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu stavby: „Prestavba klubu dôchodcov na reštauráciu „WOODSTOCK“, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 1965, 1966, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do dvoch rokov. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie mestom Prievidza, zn. 2.4.3.-03-2950-2009, dňa 22.06.2009, právoplatné 31.07.2009.

Celý dokument na stiahnutie ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…