12. Jan 2012 7:49

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ Róbert Dolinský – AUTO SKLO DOLO, J. Záborského 2, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 29.11.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 2758/1, Novackého ulica.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…