12. Jan 2012 7:49

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ Róbert Dolinský – AUTO SKLO DOLO, J. Záborského 2, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 29.11.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 2758/1, Novackého ulica.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…