12. Jan 2012 7:49

O Z N Á M E N I E o začatí konania o povolení reklamného zariadenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ Róbert Dolinský – AUTO SKLO DOLO, J. Záborského 2, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“)podal dňa 29.11.2011 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 2758/1, Novackého ulica.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.