20. Mar 2023 11:25

Novinka v zbere veľkoobjemového odpadu

Po jarnom upratovaní okolia bytových domov, ktoré sa bude konať 25.marca budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery pre uloženie objemného odpadu a určené miesta na zber biologicky rozložiteľného odpadu t.j. konárov, trávy, lístia a iných biologických zvyškov zo záhrad. Konkrétne termíny sú rozdelené podľa volebných obvodov, začne sa volebným obvodom č.2 - Píly hneď po Veľkej noci 11. apríla

„Vo volebnom obvode č. 2 Píly a č. 3 Zapotôčky – Nové mesto zavádzame pri hromadnej bytovej výstavbe nový systém umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, a to na základe požiadaviek bytových spoločenstiev. Zástupcovia bytových domov v týchto volebných obvodoch si budú môcť objednať pristavenie veľkoobjemového kontajnera na konkrétny deň a konkrétnu adresu cez email odpady@prievidza.sk,“ hovorí referentka pre komunálne a odpadové hospodárstvo Ing. Zuzana Iliašová a dodáva, „tento systém nám už úspešne funguje dlhší čas vo volebnom obvode č.4 Kopanice a tak sme sa ho rozhodli rozšíriť do ďalších obvodov a dopriať tak našim obyvateľom pri upratovaní viac flexibility.“

Stanovištia pri rodinných domoch zostávajú nezmenené. Vo volebných obvodoch č. 1, 5, 6 a 7 sa pôjde starým systémom.

Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sú totožné aj pre zber biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy, lístia a iných zvyškov) z určených stanovíšť na jar tohto roku:

VO 2: 11.04. – 16.04.2023

VO 1: 17.04. – 23.04.2023

VO 3: 24.04. – 30.04.2023

VO 4, VO 5, VO 6, VO 7: 01.05. –  07.05.2023

Záhradkárske osady: 08.05. – 14.05.2023

Základné a materské školy: 15.05. – 16.05.2023

Zároveň prebehne 15. a 22. apríla aj zber triedeného zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste na určených stanovištiach nasledovne:

Okruh č. 1 – 15.4.2023:

Ul. J. Záborského – Bottova ul. križovatka: 8.10 –  8.20
Ul. energetikov – parkovisko Jednota (bývalý Dérer): 8.25 –  8.40
Dubová ul. – bývalé potraviny: 8.45 –  9.00
Snežienková ul. 16 – pri autobusovej zastávke: 9.05 –  9.20
Na záhumní 2 – Kultúrny dom Necpaly: 9.25 –  9.40
Gazdovská ul – pri potravinách: 9.45 – 10.00
Ul. stavbárov 19 – Obchodné Centrum Spektrum: 10.05 – 10.15
Medzibriežková ul. – parkovisko (Okresný úrad): 10.20 – 10.30
Ul. M. Hodžu – parkovisko (bývalá čistiareň): 10.35 – 10.45
Šumperská ul. – pri garážach: 10.50 – 11.00
Ul. T. Milkina – križovatka pri garážach: 11.05 – 11.20
Ul. I. Krasku  – pohostinstvo PAPUČA: 11.25 – 11.35
Ul. A. Žarnova – č. vchodu 5: 11.40 – 11.55
Ul. Ľ. Ondrejova – potraviny Jednota: 12.00 – 12.15

Okruh č. 2 – 22.4.2023:

Riečna ul. – pri garážach: 8.30 –  8.40
Sklenárska ul. – ihrisko ZŠ (za rešt. Benedikti): 8.45 –  9.00
Gorazdovo nábrežie – rešt. Kaleráb: 9.05 –  9.20
Ul. J. Kráľa – parkovisko na boku potravín: 9.25 –  9.35
Ul. J. Murgaša – bývalá mototechna: 9.40 –  9.55
Ul. B. Björnsona – parkovisko za sklenárstvom: 10.00 – 10.15
Dlhá ul. – Potraviny Fresh: 10.20 – 10.35
Východná ul. – Vajanského ul. Križovatka: 10.40 – 10.55
Ul. 1. Mája (Hradec) – pri pohostinstve: 11.05 – 11.20
Ul. družby (Malá Lehôtka) – pri pohostinstve: 11.25 – 11.40
Podhorská ul. (Veľká Lehôtka) – parkovisko pri ihrisku: 11.45 – 12.05

Ďalšie informácie o priebehu a termínoch nájdu obyvatelia na stránkach mesta Prievidza v časti Zber odpadu: https://prievidza.sk/obyvatel/zber-odpadu/

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…