2. máj 2023 10:51

Nové parkovacie miesta na Svätoplukovej ulici

V utorok 25.04.2023 prebrala spoločnosť STRABAG, s.r.o. stavenisko na projekt - Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici v Prievidzi. Spoločnosť začne práce vytýčením sietí a spracovaním dočasného dopravného značenia. Samotné stavebné práce začnú podľa harmonogramu prác až na začiatku júna 2023.

Stavba je situovaná v lokalite sídliska Píly na Svätoplukovej ulici a pozostáva z dvoch častí – z vybudovania spevnených plôch a opravu miestnej komunikácie.

„Jedná sa o vybudovanie  nových spevnených plôch určených na kolmé parkovanie osobných vozidiel v počet 14 ks parkovacím miest z plastových zatrávňovacích tvárnic. Vzhľadom na to, že šírkové pomery sú pre nové parkovanie nevyhovujúce, bude rozšírená aj existujúca miestna komunikácia v šírke 1,4 metra,“ uviedla vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Ing. Andrea Nikmonová.

V druhej fáze projektu dôjde k oprave miestnej komunikácie, ktorá slúži ako prístup k týmto parkovacím miestam v dĺžke cca. 110 metrov. Oprava bude spočívať v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, vyspravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu.

Stavebné práce v hodnote cca, 95 000 € by mali byť ukončené najneskôr do augusta tohto roku.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…