2. máj 2023 10:51

Nové parkovacie miesta na Svätoplukovej ulici

V utorok 25.04.2023 prebrala spoločnosť STRABAG, s.r.o. stavenisko na projekt - Spevnené plochy na Svätoplukovej ulici v Prievidzi. Spoločnosť začne práce vytýčením sietí a spracovaním dočasného dopravného značenia. Samotné stavebné práce začnú podľa harmonogramu prác až na začiatku júna 2023.

Stavba je situovaná v lokalite sídliska Píly na Svätoplukovej ulici a pozostáva z dvoch častí – z vybudovania spevnených plôch a opravu miestnej komunikácie.

„Jedná sa o vybudovanie  nových spevnených plôch určených na kolmé parkovanie osobných vozidiel v počet 14 ks parkovacím miest z plastových zatrávňovacích tvárnic. Vzhľadom na to, že šírkové pomery sú pre nové parkovanie nevyhovujúce, bude rozšírená aj existujúca miestna komunikácia v šírke 1,4 metra,“ uviedla vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia Ing. Andrea Nikmonová.

V druhej fáze projektu dôjde k oprave miestnej komunikácie, ktorá slúži ako prístup k týmto parkovacím miestam v dĺžke cca. 110 metrov. Oprava bude spočívať v odstránení pôvodnej vrchnej vrstvy asfaltu, odfrézovaní vrstvy betónu, vyspravení podkladu a následne zrealizovaní novej obrusnej a ložnej vrstvy asfaltu.

Stavebné práce v hodnote cca, 95 000 € by mali byť ukončené najneskôr do augusta tohto roku.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…