10. Feb 2023 8:07

Nové nájazdové rampy uľahčia prechod cez rieku Handlovka

Most pre peších nad riekou Handlovka v časti Prednádražie v Prievidzi bude mať nájazdové rampy. Osádzajú ich tam v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Prievidza.

Nájazdové rampy na most na Gorazdovom nábreží sú súčasťou prvej etapy rozsiahlejšieho projektu budovania a rekonštrukcie cyklistických ciest a koridorov, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov.

„Zámerom mesta Prievidza je podporovať všetky formy udržateľnej mestskej mobility. Cieľom mesta je pokračovať v rekonštrukcii existujúcej a navrhovaní novej cyklistickej infraštruktúry, čo prispeje k zmene rozloženia prepravy obyvateľov v prospech nemotorovej dopravy“, uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Nájazdové rampy, budú slúžiť ako debarierizačný prvok v riešenom území. Umožnia bezpečnejší a pohodlnejší prechod mostom nielen samotným cyklistom, ale poslúžia aj pre mamičky s kočíkmi či osobám s pohybovými ťažkosťami.

Cena prvej etapy projektu, t. j. od Košovskej cesty po nájazdové rampy na Gorazdovom nábreží je cca 6 000 eur s DPH.

Reportáž k investícii

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…