10. Feb 2023 8:07

Nové nájazdové rampy uľahčia prechod cez rieku Handlovka

Most pre peších nad riekou Handlovka v časti Prednádražie v Prievidzi bude mať nájazdové rampy. Osádzajú ich tam v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Prievidza.

Nájazdové rampy na most na Gorazdovom nábreží sú súčasťou prvej etapy rozsiahlejšieho projektu budovania a rekonštrukcie cyklistických ciest a koridorov, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cyklistov.

„Zámerom mesta Prievidza je podporovať všetky formy udržateľnej mestskej mobility. Cieľom mesta je pokračovať v rekonštrukcii existujúcej a navrhovaní novej cyklistickej infraštruktúry, čo prispeje k zmene rozloženia prepravy obyvateľov v prospech nemotorovej dopravy“, uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Nájazdové rampy, budú slúžiť ako debarierizačný prvok v riešenom území. Umožnia bezpečnejší a pohodlnejší prechod mostom nielen samotným cyklistom, ale poslúžia aj pre mamičky s kočíkmi či osobám s pohybovými ťažkosťami.

Cena prvej etapy projektu, t. j. od Košovskej cesty po nájazdové rampy na Gorazdovom nábreží je cca 6 000 eur s DPH.

Reportáž k investícii

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…