7. Dec 2015 7:57

Nová kamera MsP Prievidza

Mesto Prievidza od r. 2003 realizuje dlhodobý projekt „Bezpečné mesto“, v rámci ktorého je budovaný a prevádzkovaný mestskou políciou. Na území mesta bolo postupne nainštalovaných celkom 23 kamier, z toho 16 digitálnych a 7 stacionárnych.

V uplynulom týždni bola daná do užívania ďalšia kamera. Nová kamera bola nainštalovaná na sídlisku Zapotôčky na Šulekovej ulici, kde bude slúžiť za účelom ochrany verejného poriadku, majetku mesta aj jeho obyvateľov a bude výrazne pomáhať príslušníkom MsP ako doplnok ich hliadkovej činnosti.

Kamerový systém MsP Prievidza sa tak rozšíril na celkový počet 24 kamier, pričom v súčasnosti nie je prioritou jeho ďalšie rozširovanie, ale skôr jeho modernizácia. V tejto súvislosti boli okrem vybudovania nového kamerového miesta vymenené dve kamery staršieho typu za nové, moderné zariadenia, ktoré sa vyznačujú lepšou kvalitou obrazu aj jeho rozlíšením. Aj v tomto prípade boli vynaložené prostriedky získané spolufinancovaním pomocou projektu mesta z prostriedkov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…