21. Oct 2010 12:02

NESTLÉ podporí zelené projekty už ôsmy rok

Spoločnosť NESTLÉ Slovensko, s.r.o. je dlhodobým partnerom mesta v rámci podpory enviromentálnych projektov na prievidzských materských a základných školách. Už ôsmy raz predstavitelia spoločnosti dali zelenú podpore nových projektov a v nasledujúcom roku podporia školy a materské školy sumou 7000 eur.Vo štvrtok 21. októbra 2010 sa na pôde meste stretli predstavitelia spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o, aby uzavreli už v poradí ôsmu zmluvu o spolupráci s cieľom pomôcť vytvárať na školách ekologickejšie prostredie a podporiť aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia a zdravia detí.
Konateľa spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o. Jaroslava Kollára a prokuristu Jozefa Mokrého privítal viceprimátor mesta Milan Dérer, vedúci odboru školstva Milan Rybanský a ďalší predstavitelia Mestského úradu. Predmetom novo podpísanej zmluvy je využitie finančného príspevku na štyri projekty:

Za krajšie mesto (osem základných škôl) – 1248 €
Zelená učebňa (ZŠ Rastislavova ) – 1200 €
Zabávame sa a športujeme s NESTLÉ Slovensko, s.r.o (MŠ Závodníka) – 1660 €
Pohybom ku zdraviu a radosti (MŠ Malonecpalská) – 1660 €

Po podpise zmluvy sa zástupcovia spoločnosti aj mesta vybrali do Materskej školy na Ul. Clementisa, kde si mohli pozrieť nielen altánok a skrášlené prostredie, ktoré vniklo aj za podpory NESTLÉ Slovensko, s.r.o v minulých rokoch, ale oboznámili sa aj s prácou detí na interaktívnych tabuliach, ktorými sú v Prievidzi, ako jedinom meste na Slovensku, vybavené všetky základné a materské školy.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…