21. Oct 2010 12:02

NESTLÉ podporí zelené projekty už ôsmy rok

Spoločnosť NESTLÉ Slovensko, s.r.o. je dlhodobým partnerom mesta v rámci podpory enviromentálnych projektov na prievidzských materských a základných školách. Už ôsmy raz predstavitelia spoločnosti dali zelenú podpore nových projektov a v nasledujúcom roku podporia školy a materské školy sumou 7000 eur.Vo štvrtok 21. októbra 2010 sa na pôde meste stretli predstavitelia spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o, aby uzavreli už v poradí ôsmu zmluvu o spolupráci s cieľom pomôcť vytvárať na školách ekologickejšie prostredie a podporiť aktivity smerujúce k ochrane životného prostredia a zdravia detí.
Konateľa spoločnosti NESTLÉ Slovensko, s.r.o. Jaroslava Kollára a prokuristu Jozefa Mokrého privítal viceprimátor mesta Milan Dérer, vedúci odboru školstva Milan Rybanský a ďalší predstavitelia Mestského úradu. Predmetom novo podpísanej zmluvy je využitie finančného príspevku na štyri projekty:

Za krajšie mesto (osem základných škôl) – 1248 €
Zelená učebňa (ZŠ Rastislavova ) – 1200 €
Zabávame sa a športujeme s NESTLÉ Slovensko, s.r.o (MŠ Závodníka) – 1660 €
Pohybom ku zdraviu a radosti (MŠ Malonecpalská) – 1660 €

Po podpise zmluvy sa zástupcovia spoločnosti aj mesta vybrali do Materskej školy na Ul. Clementisa, kde si mohli pozrieť nielen altánok a skrášlené prostredie, ktoré vniklo aj za podpory NESTLÉ Slovensko, s.r.o v minulých rokoch, ale oboznámili sa aj s prácou detí na interaktívnych tabuliach, ktorými sú v Prievidzi, ako jedinom meste na Slovensku, vybavené všetky základné a materské školy.

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…