11. Apr 2011 5:09

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach oslávila 50 rokov

Presne pred päťdesiatimi rokmi na hornej Nitre otvorila svoje brány nemocnica, ktorá slúži obyvateľom regiónu dodnes. K životnému jubileu jej do Kultúrneho centra v Bojniciach   prišli v piatok 8. apríla zablahoželať významní predstavitelia lekárskej obce  aj spoločenského života.  „Šťastnú službu!“ Zaželal nemocnici k jej výročiu súčasný riaditeľ Ladislav Gerlich, ktorý vo svojom príhovore urobil krátky historický prierez od položenia základného kameňa nemocnice, cez budovanie jednotlivých oddelení, až po súčasnosť.  Výstavba nemocnice sa začala v roku 1956 a dňa 25.

februára 1961 bola slávnostne otvorená.

Význam nemocnice v súčasnosti podčiarkuje aj fakt, že napriek finančným ťažkostiam poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť približne 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.

Ku gratulantom sa pripojila aj primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková: „Keď človek počuje slovo lekár, pocíti kdesi v kútiku duše  na jednej strane  záchvev strachu a na druhej strane obdiv a bázeň. Keď počuje slovo sestrička, zjaví sa mu pred očami tvár ženy, ktorá sa skláňa nad pacientom, pokojne sa mu prihovára  a vykonáva úkony, ktoré majú zmierniť bolesť, či zlepšiť náladu.“  Ocenila v príhovore prácu lekárskeho personálu. Zároveň poďakovala nemocnici za to, že v jej priestoroch prichádzajú na svet noví Prievidžania.  K slovám vďaky pridala aj darčeky v podobe pamätného obrazu a veľkej narodeninovej torty.

Súčasťou oslavy bolo aj uvedenie  knihy Karola Schmidta a kolektívu autorov 50 ROKOV NEMOCNICE V BOJNICIACH na knižný trh. „Krstilo sa“ ako inak infúziou a slávnosť pokračovala oceňovaním súčasných aj bývalých zamestnancov nemocnice.

 

 

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…