18. Mar 2021 7:31

Nákupy pre pozitívne testovaných

Mesto Prievidza rozšírilo zabezpečovanie nákupov aj pre obyvateľov, ktorí sú pozitívne testovaní na covid-19. Zamestnanci mestského úradu zabezpečujú nákupy za prísnych hygienických opatrení.

Po zabezpečovaní nákupov pre osamelých ŤZP obyvateľov a seniorov nad 65 rokov s trvalým pobytom na území mesta, zabezpečuje mesto Prievidza aj nákupy pre pozitívnych na koronavírus. Potrebu zabezpečenia drobného nákupu môže obyvateľ Prievidze nahlásiť v pracovné dni v čase od 8:00 do 12:00 na telefónnom čísle 0904 752 665 alebo e-mailom na adrese potraviny@prievidza.sk.

Na týchto kontaktoch je obyvateľ povinný nahlásiť svoje údaje: meno a priezvisko, presnú adresu bydliska, telefonický kontakt a nákupný zoznam.

Jeden nákup nesmie presiahnuť 5 kilogramov. V rámci tejto sociálnej pomoci sa výlučne zabezpečujú základné potraviny, hygienické potreby a voľnopredajné lieky. Položky, ktoré nebudú zabezpečované sú alkohol, cigarety a veľké balenia potravín.

Objednávka a nákup do jednej domácnosti je zabezpečovaná maximálne dva razy do týždňa. Na druhý deň po telefonickej objednávke zamestnanec mestského úradu navštívi dopoludňajších hodinách domácnosti a preberie finančnú hotovosť od žiadateľov o nákup. Peniaze spolu prepočítajú a žiadateľ o nákup ich vydá poverenej osobe na protipodpis.

Nákupy sa vykonávajú v deň po prevzatí financií a v poobedných hodinách budú doručované do domácností. Poverená osoba MsÚ dodá nákup k dverám žiadateľa, odovzdá mu ho, zároveň spolu prepočítajú výdavok finančnej hotovosti. Na protipodpis bude výdavok vydaný žiadateľovi. Položky nákupu si poverená osoba MsÚ skontroluje a prípadné nezrovnalosti rieši na mieste so žiadateľom o nákup.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…