20. Oct 2014 5:51

Najkritickejšie miesta s novými parkoviskami

Lokalita Ul. M. Rázusa a časť Necpaly patrí v parkovaní medzi najkritickejšie časti v Prievidzi. Aj preto už v najbližších dňoch vzniknú v týchto lokalitách nové parkovacie miesta.

Spevnená plocha na Ulici M. Rázusa
Spevnená plocha sa zrealizuje na Ulici M. Rázusa za bytovým domom III.885. Celkovo sa vytvorí 17 kolmých parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a zrealizovaná bude aj príjazdová komunikácia šírky 6,0m. Stavba je prístupná z existujúcej spevnenej plochy, napojenej na miestnu obslužnú komunikáciu Ulica M. Rázusa.

Hodnota zákazky v objeme 22 611,64 eur a vykonávateľ prác – OSP, a.s., Obchod. Stavebníctvo. Podnikanie Prievidza vzišli z verejného obstarávania. V sume je zahrnuté aj navrhnutie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a samotná realizácia diela.
Termín ukončenia prác a odovzdanie stavby je naplánovaný na 31. október 2014.

Spevnené plochy v Necpaloch
V časti Necpaly pribudnú parkovacie plochy na Kútovskej ulici, ktorá spolu z Ul. M. Rázusa patrí v parkovaní medzi najvyťaženejšie v meste. Realizátor i suma za dielo bola taktiež stanovená na základe verejného obstarávania. Na Kútovskej ceste do konca roka vznikne 12 parkovacích miest v hodnote 11 134,73 eur.

Obe spevnené plochy budú spĺňať všetky technické normy.

RTV Prievidza

Nové parkovacie plochy v tomto roku boli naplánované a postupne zrealizované v lokalitách :
1. Vybudovanie spevnených plôch na Ulici energetikov (pred objektom PIANO CLUB)
2. Vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ulica
3. Vybudovanie spevnených plôch – Ul. A. Rudnaya
3. Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa
4. Vybudovanie spevnenej plochy – Nábrežie Sv. Cyrila

Pôvodne nebol stanovený zámer budovania parkoviska v časti Necpaly. Na základe dlhodobých žiadostí bol prehodnotený pôvodný plán výstavby parkovísk na rok 2014 a doplnený aj o výstavbu plochy v lokalite Kútovskej cesty.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…