29. Jul 2010 9:29

Nádej pre Hornú Nitru

23.VII. 2010 sa na ÚPSVaR v Prievidzi konalo pracovné rokovanie za účasti riaditeľa ÚPSVaR v Prievidzi Ing.JUDr.Jozefa Stopku a zástupcu talianskej spoločnosti,ktorá má záujem o vytvorenie v prvej fáze 500 pracovných miest a ďalšom období s perspektívou až na 700 pracovných miest v obuvníckom priemysle,prevažne pre ženy.Spoločnosť má záujem pôsobiť v prevádzkach závodu TDS s.r.o.

(občania poznajú pod názvom GEOX). Riaditeľ úradu privítal túto možnosť a ponúkol osobnú pomoc pri etablovaní sa tejto spoločnosti v regióne .Taktiež informoval zástupcu spoločnosti o zákonných možnostiach pomoci zo strany štátu podľa platných právnych noriem. Súčasne prisľúbil, že o uvedenej aktivite bude čo najskôr informovať ministra práce soc. vecí a rodiny a požiada ho o pomoc, keďže je v silnom záujme regiónu vytvoriť nové pracovné miesta pre ženy, ktoré stratili pracovné miesta v priebehu roku 2009-2010 v počte takmer 1700 v dôsledku realizácie hromadného prepúšťania, zrušením celých prevádzok. ( spoločnosť YAZAKI Slovakia s.r.o. a TDS s.r.o. ) Zástupca spoločnosti sa informoval aj o iných pomociach, ako v súčasnom období legislatíva dovoľuje. Obidve strany sa dohodli,že pokiaľ nebudú ďalšie podstatné náležitosti dotiahnuté do úplného konca a vedenie talianskej spoločnosti nevydá konečné rozhodnutie o názve potencionálneho investora, verejnosť informovať nebudú .V súčasnom období je miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Prievidza 12,14% ,čo je 9329 uchádzačov o zamestnanie v evidencii z toho 5039 žien.

Ing. JUDr. Jozef Stopka – riaditeľ ÚPSVaR v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…

Veľkonočné oslavy v Prievidzi

20. Mar 2023 8:25
Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pripravili pre…