24. Mar 2023 8:40

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci rekonštrukcie miestnych chodníkov sa pristúpilo aj k vytvoreniu nových parkovacích miest, ktoré problematické parkovanie čiastočne zlepšia.

Zhotoviteľ, spoločnosť AGRICOLO s. r. o, započala stavebné práce 9.11.2022 a realizácia diela bola rozdelená podľa stavebných objektov na dve etapy:

Prvá etapa zahŕňala rekonštrukciu troch prepojených existujúcich chodníkov medzi bytovými domami na Ulici V. Benedikta a Ulici M. Gorkého v dĺžke cca 222 m a vybúranie časti chodníka situovaného za výmenníkovou stanicou na Ulici V. Benedikta, vrátane schodišťa o dĺžke cca 26 m. Chodníky sa rekonštruovali na šírku 2,0 m a 1,5 m, kopírujú pôvodnú trasu a sú napojené na sieť existujúcich chodníkov.

Druhá etapa zahŕňala realizáciu nových parkovacích plôch na Ulici V. Benedikta, preloženie dvoch stĺpov verejného osvetlenia do trávnatej časti, ďalej výrub troch kusov stromov a realizáciou  náhradnej výsadby. Súčasťou stavebných prác bolo aj preloženie existujúceho chodníka za parkovacie plochy, vybudovanie nového stojiska na odpad a presun kovového prašiaku na koberce. Nové spevnené parkovacie plochy sú z polovegetačnej dlažby určené pre parkovanie osobných automobilov s rozmermi státia 2,5m x 5,3m.

„Parkovanie je veľkým problémom v mnohých mestách a nevyhýba sa ani Prievidzi. Som preto veľmi rada, že v rámci tohto projektu pribudlo 16 parkovacích miest, ktoré aspoň čiastočne zlepšia situáciu na sídlisku Kopanice,“ zhodnotila primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Stavebné práce boli ukončené 09.03.2023 a celkové náklady na dielo sa pohybovali vo výške 143 278 €.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…