10. máj 2010 16:50

Na konferencii predstavili nové metódy práce a učebné pomôcky

Odbor školstva Mestského úradu v Prievidzi pripravil a zorganizoval začiatkom mája v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v poradí už IV. Konferenciu o informačno-komunikačných technológiách. Jej cieľom bolo podporovanie zavádzania zmien do vyučovania intenzívnejším používaním informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese, inšpirovanie pedagógov na školách pre využívanie nových metód v školskej praxi, optimalizovanie podmienok pre celoživotné vzdelávanie prostredníctvom IKT, vytváranie priestoru pre pedagógov na výmenu skúseností a vzájomné porovnávanie medzi školami a pedagógmi, poskytovanie pedagogickej pomoci pri vyučovaní prostredníctvom IKT a informovanie o nových učebných pomôckach v tejto oblasti.

Obsahová stránka konferencie bola zameraná na prednášky expertov, interaktívne tabule a ich využívanie v školách, nové výučbové programy a najnovšie trendy v oblasti informačno-komunikačných technológií. Pedagógovia základných a stredných škôl mali možnosť prezentovať na konferencii svoje práce, ktoré využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese v danej oblasti, alebo sa zúčastniť na konferencii za účelom získania nových skúseností. Túto možnosť využilo 206 pedagógov zo škôl z celého Slovenska. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Prievidza Ing. Jána Bodnára a slávnostne ju príhovorom k prítomným otvoril zástupca primátora mesta Ing. Milan Dérer.

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…