23. Apr 2024 10:33

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu EKOROK s Nestlé. Záverečná prezentácia a vyhodnotenie sa konajú pri príležitosti Dňa Zeme. Do tohtoročnej témy Les - miesto zázrakov sa zapojilo viac ako 3000 žiakov štyroch prievidzských základných a dvoch základných škôl s materskou školou. Na vyhodnotení sa zúčastní zástupca primátorky Prievidze Norbert Turanovič a riaditeľ závodu Nestlé v Prievidzi Dušan Ďurdík.

Beáta Jelačičová, vedúca oddelenia školstva a školského úradu, uviedla: ,,Žiaci spolu s koordinátormi projektu a v spolupráci s pedagogickými zamestnancami počas školského roka 2023/2024 realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti a zručnosti detí a žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Okrem tvorivých aktivít  vyzbierali aj 39 465 kg papiera, čím zachránili 670  stromov, na recykláciu priniesli 753 kg batérií, 180 ks mobilných telefónov, 800 kg elektroodpadu a 100 kg použitého oleja. Výsledky svojich aktivít prezentovali na webových stránkach škôl a na webovom sídle Centra voľného času v Prievidzi.“

Zelené nápady pri revitalizácia areálov škôl

Aj tento rok boli vybrané dve základné školy a jedna materská škola, ktoré dostali finančnú podporu na realizáciu ich projektových zámerov. Základné školy získali po 1400 eur a materská škola 1000 eur. Plán revitalizácie a obnovy časti okolia realizovali ZŠ, Ulica energetikov, ktorá sa v rámci projektu „Ovocný sad – zdravie pre všetkých“ rozhodla zriadiť na pozemku školy ovocný sad, o ktorý sa budú spolu starať žiaci a ich starí rodičia, ZŠ, Mariánska ulica realizáciou svojho projektu „Zdravé životné prostredie v škole“ vytvorila environmentálnu učebňu so zeleňou a hmyzím hotelom a MŠ, Ulica M. Mišíka projektom „Hráme sa a poznávame svet – Envirokútik“ vybudovala vyvýšené záhony, o ktoré sa budú starať deti. Okrem vybraných škôl dostala na svoje aktivity sumu vo výške 595 eurkaždá zapojená ZŠ a ZŠ s MŠ, príspevok vo výške 630 eur získalo aj Centrum voľného času.

Projekt EKOROK realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou spoločnosti Nestlé Slovensko, ktorá na podporu škôl vyčlenila príspevok celkovo vo výške 8 000 eur.

Manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Ľubica Novotná k EKOROKU hovorí: ,,Toto podujatie má tradičné a nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Je príkladom, že správne vedená mladá generácia si vie osvojiť pozitívne hodnoty tvorby  a ochrany životného prostredia. Zároveň zapája do environmentálnych aktivít i svoje okolie, školy a rodiny. Ide pritom o tisíce detí. Sme radi, že my ako firma môžeme takýmto ojedinelým prepojením s mestom a regiónom prispieť ku skrášleniu škôl, verejných priestranstiev a zvýšeniu kvality bežného života.“

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Uplynulé desaťročia potvrdili, že skvelý nápad spojený s úspešnou firmou a zodpovednými ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný svet, v ktorom žijú, prináša ovocie. Tisíce zapojených žiakov za tie roky sa pretavili do tisícov kilogramov vyzbieraných druhotných surovín, stoviek vysadených stromov, kríkov a rastlín, či desiatok osadených lavičiek. Čo je potešiteľné ešte viac, tieto zmeny  zasiahli vedomie našich detí a vyrástla z nich zodpovedná mladá generácia, ktorá si váži a zlepšuje svoj životný priestor. Vďaka patrí všetkým účastníkom projektu a zvlášť firme Nestlé za jej podporu.“

Galaprogram zaujme stánkami i vystúpeniami škôl

Verejnosť a žiaci škôl si môžu ročný prierez ekoaktivitami zapojených ZŠ a MŠ pozrieť na fotovýstave ,,Čo sa nám podarilo v školskom roku 2023/2024“. Pre návštevníkov sú pripravené aj interaktívne hry, súťaže a tvorivé dielne pre žiakov organizované organizáciami: Zelená župa TSK,  Lesy SR, ZOO Bojnice, Planéta A, SZOPK Prievidza – Včely v meste, Vtáky v meste, Tvorivá dielňa a pohybové aktivity CVČ Prievidza. Deti si pripravili aj zaujímavý kultúrny program: ekodivadielka, pesničky, básničky a tanec.

Aktivity jednotlivých škôl

  • Žiaci ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského zmajstrovali vtáčie búdky, dozvedeli sa informácie o lesoch SR a svetových pralesoch. Vyskúšali si aké je byť včelárom vďaka Včelej Akadémii. Potešilo ich vystúpenie chovateľov exotického vtáctva priamo u nich v škole.
  • Žiaci ZŠ, Ulica energetikov sa venovali záchrane  migrujúcich žiab. Zapojili sa  aj do medzinárodnej súťaži Ekofotografia 2023, kde bol ocenený Simon Glonek. 
  • Na ZŠ s MŠ, Malonecpalská ulica realizovali projekt ,,Včely do škôl“ s liahňou pre včely. Diskutovali o ochrane medveďa hnedého, tvorili básne s lesnou tematikou a vytvorili projekt „Stromy – živé ruky zeme“, o spomalení odlesňovania. Vrcholom bol projektový deň, kde prezentovali pojmovú mapu lesa, vzorkovník drevín, značenie chodníkov a zásady správania sa.
  • ZŠ, Mariánska ulica sa zapojila sa do projektu „Vyčisti svoju rieku“, vyčistením  okolia vodnej nádrže Kanianka. V projekte „Adoptuj si strom“ sa počas roka starali o vybraný strom a jeho okolie. V areáli školy pribudli 2 nové včelie domčeky a žiaci vo formikáriu chovajú kolóniu mravcov Messor barbarus.
  • Na ZŠ na Rastislavovej ulici deti okrem iných aktivít realizovali projekt Dajme život starým veciam“, v rámci ktorého vyrábali hračky, tašky a vrecúška zo starých látok, recyklovali papier, vyrábali z odpadového materiálu kŕmidlá pre vtáčiky a svietniky.

Jednou z aktivít ZŠ, Ulica S. Chalupku bola účasť na interaktívnej prednáške EDUwaste o udržateľnej móde a textilnom odpade. V diskusii sa dozvedeli čo znamená fast fashion, slow fashion a cirkulárna ekonomika a upcykláciateda ako nakupovať a správne si triediť šatník.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…