7. Oct 2014 6:32

MšHK-mládež Prievidza s dotáciou

MšHK-mládež Prievidza, n.o. má 130 členskú základňu, ktorú tvoria najmenší hokejisti a hokejistky v prípravke, žiaci športových hokejových tried a družstvo dorastencov. Žiaci ŠHT a dorastenci sú zapojení do hokejovej ligy, kde si počas sezóny porovnávajú svoje zručnosti s družstvami z celého Slovenska, čo je finančne náročné hlavne pre klub, keďže sa za zápasmi veľa cestuje.

Touto cestou chce Mestsky športový hokejový klub mládež Prievidza poďakovať vedeniu mesta Prievidza a komisii športu za poskytnutú finančnú dotáciu a podporu hokejovej mládeže v 1.polroku 2014 sumou 9900,- €, ktorá bola využitá predovšetkým na spomenutú dopravu, stravu, materiálne zabezpečenie jednotlivých tímov a platy trénerov. Bez tejto pomoci by sa nepodarilo zabezpečiť normálne fungovanie klubu a poskytnúť tak vhodné podmienky pre rozvoj našej športovej mládeže.


Marcel Dobrovodský, tréner a predseda Správnej rady MšHK-mládež Prievidza, n.o.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…