27. Nov 2018 11:40

MŠ D. Krmana zatvorená z dôvodu choroby

Oznámenie o uzatvorení prevádzky Materskej školy, Ulica D. Krmana334/ 6. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zatvára prevádzku Materskej školy, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza s účinnosťou od 28.11.2018 do 01.12.2018.

Zatvorenie prevádzky je nutné vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt vírusových ochorení u viac ako 64 % detí uvedenej materskej školy.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.