27. Nov 2018 11:40

MŠ D. Krmana zatvorená z dôvodu choroby

Oznámenie o uzatvorení prevádzky Materskej školy, Ulica D. Krmana334/ 6. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 12 ods. 2 písm. m) a n) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zatvára prevádzku Materskej školy, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza s účinnosťou od 28.11.2018 do 01.12.2018.

Zatvorenie prevádzky je nutné vzhľadom na zvyšujúci sa výskyt vírusových ochorení u viac ako 64 % detí uvedenej materskej školy.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…