3. Jan 2024 12:24

Monitoring zosuvu pôdy


Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť. V katastri mestskej časti Malá Lehôtka, na lokalite „Pod borinami“ za obcou došlo k svahovým deformáciám. Mesto situáciu podrobne vyhodnocuje. Obrátili sme sa aj na Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý následne vykoná obhliadku miesta a o ďalšom postupe nás bude informovať. Momentálne nehrozí žiadne riziko poškodenia zdravia ani majetku obyvateľov.

Situácia bola zmapovaná v rámci riešenia geologickej úlohy inžinierskogeologického mapovania svahových deformácií. Bližšie informácie o svahovej deformácii v katastri Malej Lehôtky budú známe po vykonaní obhliadky.

Reportáž zo spravodajstva RTVS:

Reportáž k príspevku

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…