11. Jun 2018 12:42

Moderné verejné osvetlenie na Kopaniciach

V rámci Operačného Programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dokončilo v januári 2015 Mesto Prievidza v lokalite sídliska Kopanice – Ul. Novackého a Ul. Clementisa realizáciu projektu s názvom: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza, ktorého cieľom je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia v meste Prievidza.

Výsledkom projektu bude kvalitná a úsporná sústava verejného osvetlenia, ktorá bude poskytovať bezpečné osvetlenie a zabezpečí úsporu nákladov mesta.

V rámci projektu bola realizovaná výmena svietidiel verejného osvetlenia spolu so zdrojmi, boli vymenené rozvádzače za nové plastové skrine bez nutnosti zmeny miesta osadenia voči pôvodnému. Bola tiež realizovaná inštalácia moderného systému riadenia a monitorovania verejného osvetlenia. Výhodou regulácie je možnosť reagovať na aktuálne požiadavky predanú lokalitu vzhľadom na ročné obdobie, frekvenciu pohybu premávky po komunikácii, čím sa posilňuje tvorba úspory energie. Výmena svietidiel a zároveň svetelných zdrojov bola navrhnutá a zrealizovaná na základe svetelno-technických výpočtov pre jednotlivé komunikácie.

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Miesto realizácie: Prievidza
Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
Časový rámec realizácie projektu: začiatok realizácie projektu: 06/2014, ukončenie realizácie projektu: 01/2015
Celková výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 151 993,13 €
Celkové oprávnené výdavky projetu:159 772,15€
Viac o Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…