31. Mar 2023 12:43

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej Nitry

30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva Slovenskej republiky. Hlavným dôvodom návštevy bolo zhodnotenie aktuálneho stavu akčného plánu transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra.

Dôležitou časťou pracovného programu bola aj návšteva Prievidzského tepelného hospodárstva, kde sa pán minister oboznámil s aktuálnym stavom realizácie projektov budúceho vykurovania miest Prievidza, Nováky a Zemianske Kostoľany, kde veľmi ocenil pripravenosť prác. Dobrou správou pre región je, že projekt môže definitívne rátať s finančnou podporou z eurofondov, z Operačného programu Kvalita životného prostredia. I vďaka tomu môže byť nové energeticky úsporné potrubie pripravená už na ďalšiu vykurovaciu sezónu.

Nasledovalo rokovanie na Mestskom úrade v Prievidzi, kde sa stretli zástupcovia ministerstiev, štátnych agentúr, samospráv a veľkých zamestnávateľov, a vymenili si informácie o pripravovaných výzvach zo strany ministerstva hospodárstva na podporu transformácie regiónu Hornej Nitry.

„Téma je podstatná najmä vzhľadom na uzatváranie baní, ktoré dávali prácu väčšine obyvateľstva v kraji. Dôležité je preto pre nás spustenie výziev v zmysle Akčného plánu, ktoré očakávame do leta a sú z mojej strany ako ministra hospodárstva dôležité najmä na podporu podnikateľov a vytváranie miest pre obyvateľov v ich kvalifikácii tak, aby nemuseli cestovať za prácou ďalej,“ vyjadril sa na stretnutí minister Hirman.

Na rokovaní sa hovorilo i o rozvoji malých a stredných podnikov, podpore verejných výskumných inštitúcií a podpore veľkých podnikov. Dôležitou témou bola i revitalizácia brownfieldov v oblasti mesta Handlová s cieľom pripraviť územia na vznik priemyselného parku.

Z pohľadu samospráv boli dôležité informácie od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry o podpore energetickej efektívnosti verejných budov. Pán minister poukázal na podporný nástroj ELENA, zameraný na prípravné podklady takýchto zámerov, ktorý sa má spustiť aj pre Hornú Nitru, v gescii Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Keďže v minulosti pán minister takýto projekt implementoval v inom kraji, povzbudzoval samosprávy k jeho využitiu, napriek potenciálnym rizikám.

„Veľmi oceňujem, že pán minister Hirman prišiel priamo do nášho regiónu a o nutnosti transformácie sa presvedčil priamo v teréne. Pána ministra považujem za skutočného odborníka, čo potvrdil  pri konštruktívnej odbornej diskusii, kde navrhol i konkrétne riešenia rozoberaných tém,“ ocenila prínos stretnutia primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…