Kobylince

Kto by bol povedal, že v Prievidzi máme kaňon v ktorom je odkryté súvrstvie handlovských uhoľných slojí. Unikátny zárez nevytvoril svojou banskou činnosťou človek, ale sama príroda. Lepšie povedané uhoľný sloj dokázal odhaliť miestny potok. Spomínané územie bolo v roku 1991 vyhlásené za Prírodnú pamiatku Kobylince v roku 1991 na výmere 2,51 ha. Pričom ide 4. stupeň ochrany. Predmetom ochrany je: Ochrana pozoruhodnej, vedecky významnej geologickej lokality produktívneho hnedouhoľného súvrstvia, zachovanú v prirodzenom prostredí funkčného biokoridoru a refúgia, ktoré je nevyhnutné chrániť z ekologického, náučného a vedeckovýskumného hľadiska.

Miesto sa nachádza v katastrálnom území častí Hradec a Malá Lehôtka. Na výlet sa tam môžete vybrať na bicykli, na aute, alebo aj MHD linkou č. 8.

Viac sa o tomto čarovnom mieste môžete dozvedieť v rozhlasovej relácii RTVS.

Relácia Rádio Regina

Autor foto: Jofi71


Ďalšie miesta
Kostol
Príroda
Parky

Park Skotňa

Pamiatky
Pre deti
História

Hornonitriansky banský skanzen

Šport
Adrenalín

Downtown Aréna Prievidza

Umenie

Ulice v obrazoch