Zo záverov auditu vyplynula potreba hľadania citlivého balansu územného plánovania a stavebnej agendy v meste vo vzťahu k verejným záujmom, a to najmä prostredníctvom zvýšenej informovanosti.

Čo sme urobili?