Dátum Udalosť
2.3.1928 narodila sa v Prievidzi Oľga Schulzová, jazykovedkyňa
7.3.1628 generálna kongregácia evanjelikov v Prievidzi
7.3.1923 7.3.1923 zriadenie Klubu československých turistov v Prievidzi
9.3.1953 9.3.1953 narodil sa Tibor Jelenek, výtvarník, pôsobí v Prievidzi
15.3.1873 zomrel Vincent Andrej Malík, literárny a osvetový pracovník, učiteľ hluchonemých , študoval a pôsobil v Prievidzi
15.3.1963 vznik výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Prievidzi
15.3. 1953 narodil sa Jaroslav Krpata, neprofesionálny výtvarník, pôsobí v Prievidzi
21.3.1928 zriadená verejná Odborná škola pre ženské povolania v Prievidzi
26.3.1968 zriadený podnik Poľnoprodukta v Prievidzi
28.3.1728 zomrel Peter Zábojník, SŠ pedagóg, piarista, pôsobil v Prievidzi
28.3.1958 vznikol Okresný stavebný podnik pre poľnohospodársku a miestnu výstavbu a opravy v Prievidzi
29.3.1993 29.3.1993 zomrel Štefan Uher, filmový režisér, narodil sa a študoval v Prievidzi
30.3. 1998 zomrel Eugen Gressner, lekár, kardiológ, narodil sa v Prievidzi