16. Apr 2024 8:08

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s MŠ Dobšinského

Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského. Projekt rieši rekonštrukciu malej a veľkej telocvične, náraďovne, herne a zriadenie sociálneho zariadenia pre imobilných na ZŠ s MŠ na Ul. Dobšinského. Zhotoviteľom diela je spoločnosť TRANSTAV TT s.r.o., Trnava.

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie paluboviek väčšej a menšej telocvične v rozsahu odstránenia a likvidácie pôvodnej drevenej podlahy aj s dreveným roštom, vyčistenie a príprava podkladu, položenie nového odpruženého dreveného roštu so zhotovením komplexného certifikovaného podlahového systému – pevnej drevenej podlahy a následné čiarovanie.

„Podlahy sa obmenia aj v herni, kde dôjde k položeniu nového športového PVC povrchu a v náraďovni, kde sa prebrúsi a prelakuje pôvodná drevená podlaha. Herňa sa dočká aj výmeny drevených obkladov,“ popisuje Ing. Nikmonová z oddelenia výstavby.

Súčasťou rekonštrukcie je aj vytvorenie sociálneho zariadenia pre imobilných.

Cena diela je 164 190,96 eur s DPH. Na realizáciu projektu bol poskytnutý finančný príspevok na spolufinancovanie z Fondu na podporu športu vo výške 80 450,96 €. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené z rozpočtu mesta. Zmluvný termín ukončenia realizácie je 29.7.2024

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo opäť získať príspevok z Fondu na podporu športu, ktorý pokryje náklady na realizáciu projektu vo výške takmer 50 %. Vďaka fondu sme v minulom roku zrealizovali aj palubovku v športovej hale a plánujeme s jeho podporou aj rekonštrukciu mestskej plavárne a zimného štadiónu,“ vyjadrila sa primátorka JUDr. Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

28. máj 2024 14:13
V súlade s platnou legislatívou školstva sa v čase letných prázdnin prevádzka…

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…