30. Sep 2023 10:56

Mesto pripravilo na 14. októbra mobilný zber šatstva

Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana People to People Slovakia, občianske združenie. Spoločnosť zabezpečila pre mesto úplne nové kontajnery na šatstvo, rozmiestnené na 46 stanovištiach. Ako novinku pripravilo mesto so spoločnosťou tzv. mobilný zber šatstva, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. októbra.

„Zber použitého šatstva bude v časovom intervale 20 min pri jednotlivých stanovištiach z rozpisu lokalít na, ktorých  budú môcť občania odovzdať šatstvo priamo vodičovi do auta. Prijímať sa bude suché a čisté oblečenie zabalené do vriec. Po uplynutí časového limitu sa vodič presunie na ďalšiu určenú lokalitu,“ popisuje priebeh zberu Ing. Iliašová z referátu komunálneho a odpadového hospodárstva.

Odovzdať môžete použité šatstvo a textílie na ďalšie použitie a to: dámske, pánske a detské odevy pre všetky sezóny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, opasky, kabelky, kožené a kožušinové odevy a doplnky.

HUMANA nezbiera: paplóny, deky, matrace a koberce, špinavé a inak znečistené odevy a zvyšky látok.

Stanovištia mobilného zberu šatstva

1. Ulica J. Murgaša 8  – 08:00 – 08:20

2. Ulica Š. Králika 5  – 08:30 – 08:50

3. Ulica Ľ. Ondrejova – 09:00 – 09:20

4. Ulica M. Rázusa 50 – 09:30 – 09:50

5. Gazdovská ulica – 10:00 – 10:20

6. Ulica energetikov 36 – 10:30 – 10:50

7. Cesta Vl. Clementisa 1 – 11:00 – 11:20

8. Dlhá ulica 10 – 11:30 – 11:50

9. Ulica J. L. Bellu  – 12:10 – 12:30

10. Ulica F. Hečku – zastávka MHD – 12:40 – 13:00

11. Ulica 1.mája – zastávka MHD – 12:40 – 13:00

HUMANA Slovakia o.z. zbiera použité šatstvo, textílie a doplnky. Opätovné použitie oblečenia ako druhotnej suroviny šetrí emisie CO2 a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…