15. Aug 2018 11:05

Mesto Prievidza podporí súťaže detí so zdravotným znevýhodnením

Mesto Prievidza podporí finančným príspevkom súťaže detí so zdravotným znevýhodnením navštevujúce Spojenú školu internátnu na Úzkej ulici.

Na základe odporučenia komisie Mestského zastupiteľstva pre starostlivosť o obyvateľov prispeje mesto Prievidza zo svojho rozpočtu v druhom polroku na aktivity zdravotne znevýhodnených detí dotáciou z rozpočtu mesta vo výške 500 eur.

Tieto peniaze budú použité na nákup ocenení ako detské knihy, písacie, športové, výtvarne potreby a didaktické hry. Cieľom dotácie je u detí rozvíjať priestorové zmýšľanie, poznávanie farieb a rozvíjanie jemnej motoriky.

„Podpora zdravotne znevýhodnených obyvateľov patrí medzi dlhodobé priority mesta, pričom práve podpora detí, ktoré navštevujú Spojenú školu internátnu prináša dlhodobo pozitívne výsledky. Cením si prácu všetkých pedagógov a vychovávateľov, viackrát som sa o tom mohla presvedčiť aj v elokovaných pracoviskách špeciálnej materskej školy a Nového domova“, dodáva primátorka Macháčková.

Spojená škola internátna v Prievidzi poskytuje deťom s mentálnym postihnutím základné vzdelávanie v 1. až 9. ročníku. Úlohou školy je poskytnúť deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré im nemohla zabezpečiť základná škola bežného typu. Výuka prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy, vyučujúci majú väčšie možnosti sa žiakom venovať individuálnou formou, maximálny počet žiakov v triede je desať.

Ďalšie aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…

Odstávka vody

20. Feb 2024 8:05
Oznamujeme obyvateľom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes 20.2.2024…

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

19. Feb 2024 12:52
Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií,…