25. Jul 2011 6:56

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenie rozhodnutia zo zisťovacieho konania Obvodného úradu Životného prostredia v Prievidzi číslo OÚŽP/2011/01133-00018, zo dňa 08.07.2011 k zámeru navrhovanej činnosti „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ , ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, IČO 318 442.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…