25. Jul 2011 6:56

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenie rozhodnutia zo zisťovacieho konania Obvodného úradu Životného prostredia v Prievidzi číslo OÚŽP/2011/01133-00018, zo dňa 08.07.2011 k zámeru navrhovanej činnosti „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ , ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, IČO 318 442.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…