25. Jul 2011 6:56

Mesto Prievidza oznamuje fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou

podľa § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnenie rozhodnutia zo zisťovacieho konania Obvodného úradu Životného prostredia v Prievidzi číslo OÚŽP/2011/01133-00018, zo dňa 08.07.2011 k zámeru navrhovanej činnosti „Cintorín s krematóriom v Prievidzi“ , ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, IČO 318 442.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…