20. Jun 2023 12:26

Mesto Prievidza ocenilo najúspešnejších žiakov základných škôl

Viceprimátor mesta Prievidza MVDr. Norbert Turanovič dňa 20.06.2023 slávnostne prijal v Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi najúspešnejších žiakov základných škôl sídliacich v Prievidzi.

Viceprimátor mesta poďakoval žiakom za ich celoročné úsilie v štúdiu, úspešnú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných, umeleckých či športových súťažiach. Vyjadril tiež potešenie, že žiaci prievidzských škôl sa umiestňujú na popredných miestam krajských, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží a odovzdal im pamätné ceny.

Najúspešnejší žiaci v predmetových olympiádach, individuálnych športových disciplínach (jednotlivci)

Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza

 1. Peter Kiss (čítaj Kišš) je žiakom 6.A triedy. Prednesu umeleckých textov sa venuje s radosťou a nadšením nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase. V súťaži Hviezdoslavov Kubín sa v 2. kategórii s prozaickou ukážkou Rozprávka o Ferkovi, ktorý robil všetko naopak od Dušana Tarageľa prebojoval z okresného kola do krajského kola. V súťaži predviedol radosť pri recitácii, majstrovstvo spracovania textu i čierneho humoru. V krajskom kole vyhral 1.miesto a postúpil do celonárodnej prednesovej prehliadky všetkých súťažiacich v Dolnom Kubíne.
 • Karolína Kajtárová je žiačkou 3. ročníka. V deviatom ročníku celoslovenskej súťaže remeselnej tvorivosti detí vyhláseného Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pod názvom V krajine remesiel 2023 sa so súťažnou prácou Tkané prestieranie – Nite nebláznite  umiestnila na 1.mieste.
 • Barbora Gregušová je žiačkou 3. ročníka. Tak ako jej spolužiačka Karolínka, zaujala svojou prácou pod názvom Vyšívané štóly v súťaži remeselnej tvorivosti detí vyhláseného Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Jej remeselná práca bola ocenená 1. miestom a čestným uznaním. Vyšívaná štóla bude vystavená v Thurzovom dome v Banskej Bystrici.
 • Deviateho ročníka celoslovenskej súťaže remeselnej tvorivosti detí, ktorú vyhlasuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby sa zúčastnil aj Martin Matúš. Martin má12 rokov a so súťažnou prácou Spomienky po starkej – keramická misa sa umiestnil na 1. mieste. Jeho keramická misa prešla technikou vypaľovania a glazovania.

Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza

 • Patrik Štefanec je žiakom7. ročníka. Je všestranne nadaným žiakom a zároveň aj výborným športovcom. Školu reprezentuje na rôznych súťažiach –  športových aj vedomostných. V krajskom kole geografickej olympiády získal 1. miesto a v celoslovenskom kole Pytagoriády 2. miesto. Okrem úžasných vedomostí je to aj dobrý kamarát, spolužiak, ktorý je vždy ochotný pomôcť a poradiť.
 • Jozef Štrbák je žiakom 8.ročníka. Na Majstrovstvách Slovenska mládeže v novej športovej disciplíne teqball získal 2. mesto. Teqball je nový inovatívny šport, ktorý má základy vo futbale a nohejbale. Je skvelým doplnkom pre amatérskych a profesionálnych futbalistov, avšak zároveň je to nový druh športu, ktorý začína písať už 7 rok svojej existencie. Momentálne združuje viac ako 120 teqballových federácií na všetkých 5 svetových kontinentoch, kde sa hrá teqball na organizovanej úrovni.
 • Šarlota Šoltésová je žiačkou 9. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Vo voľnom čase sa venuje nielen športu, ale aj recitácii, výtvarnej tvorbe a hudbe. Je priateľská, zodpovedná, tvorivá a v kolektíve obľúbená. Od 1. ročníka sa zúčastňuje recitačných súťaží, v ktorých získava popredné umiestnenia  na okresnej i krajskej úrovni. Tento rok sa umiestnila na 2. mieste v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín.

Aj atletike sa v základnej škole „s energiou“ darí dobre… Ôsmaci a deviataci obstáli v konkurencii iných súťažiacich v krajskom kole atletiky a dosiahli tieto výsledky:

 • Vo vrhu guľou sa Diana Balejová umiestnila na 3. mieste.
 • Vanessa Šimurková v skoku do diaľky podala výborný výkon a svojou bojovnosťou dosiahla 3. miesto.
 1. V behu na 800 m zabehol druhý najlepší čas Pavol Kotian. Právom získal striebornú medailu.

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza

 1.  Ema Čičmancová je vzorná žiačka 4.A triedy, ktorá si zodpovedne plní svoje žiacke povinnosti. Rada sa zapája do rôznych súťaží. Zúčastnila sa celoslovenskej výtvarnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu. V téme „Počiatky prvého písma na našom území“ zachytila význam prvého písma Slovanov a kráľa Svätopluka, premenu hlaholiky na dnešné písmo a jeho využitie v súčasnom živote. Krásne spracovanie kombinovanou výtvarnou technikou kresby a koláže jej prinieslo 2. miesto. Emka je svedomitá žiačka, ktorá dosahuje výborné vzdelávacie výsledky.
 1.  Tomáš Hostačný je aktívny žiak 8.A triedy, ktorý sa zapojil do celoslovenskej literárnej súťaže Detská rozprávková Žilina 2022. Svojou vlastnou literárnou tvorbou „Janko a Marienka ako dospeláci“ zaujal trojčlennú porotu spisovateľov a získal 3. miesto v kategórii žiakov od 11 do 13 rokov z celkového počtu 105 súťažných prác. Spisovateľka Diana Mašlejová osobne vyzdvihla Tomášov „fantastický a originálny námet“. Jeho práca bola uverejnená v zborníku, ktorý vydalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Tomáš je vždy ochotný pomáhať, je slušný a úspešný žiak.

Základná škola, Mariánska ulica 554/ 19, Prievidza

 1. Deviatačke Laure Krystyne Górskej zo Základnej školy Mariánska sa podaril nevídaný úspech. V silnej konkurencii zastúpenej nadanými žiačkami a žiakmi zo všetkých krajov Slovenska vybojovala 1. miesto a stala sa tak absolútnou víťazkou celoštátneho kola 33. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 1C. Vyhlasovanie výsledkov a dekorovanie výhercov za účasti veľvyslancov Spolkovej republiky Nemecka a Rakúska prebiehalo v historických priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca.

Základná Škola, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza

 1.  kristína Velikovová, je žiačkou tretieho ročníka. Počas školského roka sa zapojila do viacerých výtvarných súťaží. Na papier prenáša svoje pocity a nálady ako majster štetca a palety. V celoslovenskej výtvarnej súťaži ,,Alternatívy 22“ jej bolo porotou udelené 1. miesto v 2.kategórii.
 1.  Jozef Zábojník, ako žiak 3. ročníka počas šk. roka reprezentoval školu i mesto vo viacerých výtvarných súťažiach. V celoslovenskej výtvarnej súťaži ,,Alternatívy 22“ mu bolo porotou udelené 2. miesto v 2.kategórii. Svojou kresbou očarí nielen detského, ale aj dospelého pozorovateľa.
 1. Mateo Hricuta je výborný žiak tretieho ročníka, ktorý jednoduché výtvarné problémy rieši s ľahkosťou a hravosťou. Jedno originálne riešenie upútalo porotu v celoslovenskom kole súťaže ,,Alternatívy 22“, kde získal 3. miesto v 2.kategórii. Okrem množstva výtvarných súťaží sa Mateo tento školský rok zúčastnil aj matematickej súťaže ,,Pytagoriáda 3“, kde sa stal úspešným riešiteľom okresného kola. Z dôvodu choroby sa Mateo nemôže zúčastniť slávnostného oceňovania, ocenenie prevezme jeho spolužiak Jozef Zábojník.
 1. Nina Gombarčíková, 13-ročná siedmačka, počas šk. roka predviedla svoj talent vo viacerých výtvarných súťažiach.  Vo výtvarnej súťaži ,,Vesmír očami detí“ získala svojou prácou pod názvom Let vesmírom 1.miesto a postup z regionálneho kola do celoslovenského kola. V súťaži ,,Alternatívy 22“ získala 2.miesto v 3.kategórii. Jej práca hýrila nápaditosťou a farbami.

Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

 1. Agáta Šmýkalová je žiačkou sekundy osemročného gymnázia . V krajskom kole  olympiády francúzskeho jazyka, v kategórii 1A získala 2. miesto. Agáta má rada francúzsky jazyk; zúčastnila sa aj regionálneho kola súťaže Spievam po francúzsky.
 1. Dominika Rybárová je žiačkou kvarty osemročného gymnázia. v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, kategória 1B získala 2. miesto. Je aktívna, zapája sa do projektu Erazmus +, pomáha pri akciách školy, je dobrovoľníčkou.

Základná škola, Rastislavova ulica 416/ 4, Prievidza

 •  Juraj Hronský je žiakom štvrtého ročníka. Je veľký športový talent, pravidelne úspešne reprezentuje Prievidzu aj Trenčiansky kraj v športových súťažiach Karate a bojové umenia, v ktorých dosahuje vynikajúce výsledky v rôznych kategóriách. K najvýraznejším úspechom patrí 1. miesto na turnaji Slovenský pohár v karate a kobudu  a zisk 1. miesta na Majstrovstvách Slovenskej republiky v karate a kobudu.

Súkromná základná umelecká škola Xoana, Jesenského 16, Prievidza

 • Michaela Bělinová pod vedením hlasovej pedagogičky Mgr. Zuzany Lacikovej dosahuje v speve vynikajúce výsledky. V celoslovenskej speváckej súťaži Bojnická perla získala v kategórii D 1. miesto.
 •  Michaela Sányová – je talentovaná speváčka, ktorá sa pod vedením hlasovej pedagogičky Bc. Romany Lackovej umiestnila v striebornom pásme v celoslovenskej speváckej súťaži Bojnická perla. Miška absolvovala aj Hudobno – divadelnú prípravku pod vedením Mgr. art. Michaely Pastierikovej. Je z nej seriálová hviezda, ktorá nahráva seriály pre Rozhlas a televíziu Slovenska.

ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova745/13, Prievidza

 • Jakub Danko je13-ročnýžiak 2. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania – hudobného odboru, predmetu hra na klavíri. Pod pedagogickým vedením Eva Balagová, DiS. art.  pravidelne účinkuje na koncertoch, ale zúčastňuje sa i celoslovenských klavírnych súťaží. V tomto školskom roku úspešne reprezentoval školu i mesto Prievidza na Celoslovenskej interpretačnej súťaži žiakov ZUŠ Schneiderova Trnava, kde v 3. kategórii – sólová hra na klavíri – získal zlaté pásmo a stal sa víťazom kategórie. Na klavírnej celoslovenskej súťaži v Bojniciach „Piano v modernom rytme“ získal vo svojej kategórii 2. miesto.
 • Lucia Kovalíčeková, 18 rokov je žiačkou 3. ročníka II. stupňa základného štúdia v hudobnom odbore, kde študuje hru na priečnu flautu pod pedagogickým vedením Niny Šnircovej, DiS. Art. Na 23. ročníku celoštátnej interpretačnej súťaže Nitrianska lutna v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch získala vo svojej kategórii 2. miesto. Lucia sa dvakrát po sebe stala i laureátkou školskej súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch. Okrem štúdia hry na flaute účinkuje i v Orchestri Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka Prievidza, spieva v Detskom speváckom zbore Liberi cantantes a účinkuje na koncertoch ako členka rôznych nástrojových komorných zoskupení.
 •  Magdaléna Hudecová, 16 rokov je žiačkou 3. ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania pod pedagogickým vedením Vandy Moravovej, DiS. art. V tomto školskom roku získala 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži populárnej a autorskej piesne Jesienka 2022 a zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži kapiel a spevákov Novácky talent 2023, kde sa zároveň stala i laureátkou svojej kategórie. Nedávno sa zúčastnila medzinárodného kola súťaže Spievam po francúzsky 2023 v Banskej Bystrici a bola ocenená 4. miestom. Je členkou úspešnej skupiny populárnej hudby Flash, v ktorej spieva.
 • Laura Ličková má 14 rokov. Je žiačkou tretieho ročníka druhej časti prvého stupňa literárno – dramatického odboru, z triedy pani učiteľky Jarmily Bakusovej. V školskom roku 2022/2023 obhájila prvenstvo z minulého školského roka na krajskom kole v kategórii – próza. 22.júna 2023 sa zúčastní celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční v Dolnom Kubíne. Laura zarecituje prozaický text Diera v stene od spisovateľa Etgara Kereta. 

Centrum voľného času, K.Novackého 14, Prievidza

 • Krištof Zajac má 9 rokov. Je veľmi talentovaný a kreatívny. Má svoju vlastnú výtvarnú optiku, jeho práce nie sú všedné a opozerané, sú originálne. V medzinárodnej výtvarnej súťaži, vyhlasovateľa Tatranská galéria v Poprade „ANJEL VIANOC 2022“ získal Čestné uznanie. Pracuje pod vedením Mgr. Vladimíry Teslíkovej.
 • Zuzana Ďurinová má 13 rokov. Členka fotoklubu JUNIOR sa pravidelne zúčastňuje fotosúťaží. Za svoju fotografiu získala cenu v Okresnom kolo AMFO 2023, v krajskom kole AMFO 2022 jej bola udelené čestné uznanie za 2 fotografie. Úspech dosiahla aj na 50.ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2022 a čestné uznanie na Medzinárodnej súťaži mládeže v Litve Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Kamila Zágorová má 18 rokov. Je členkou fotoklubu Junior už od 6. ročníka základnej školy. V Krajskom kole AMFO 2022 získala cenu a čestné uznanie za 2 fotografie. V celoštátnom kole AMFO Martin 2023 jej bola udelená cena poroty. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Katarína Hepnerová má 18 rokov. V Krajskom kole AMFO 2022 získala čestné uznanie a v celoštátnom kole AMFO  2022 jej bola udelená cena za fotografiu a cyklus fotografií. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Samuel Galanský má 16 rokov. Je spolupracovník fotoklubu a inštruktor členov fotoklubu. V práci s digitálnými fotoaparátmi získal Striebornú medailu na 35. ročníku Medzinárodnej súťaže mládeže 2022, kde sa členovia fotoklubu zúčastnili ako jediní mladí fotoamatéri zo Slovenska. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Radoslav Rohárik má 14 rokov. Zúčastnil sa 50. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Lidice 2022. Získal ako viacnásobný laureát čestné uznanie. Na medzinárodnej súťaži mládeže Litva 2023 zaujal porotu a taktiež získal čestné uznanie. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Samuel Bebej má 10 rokov. Ako člen fotoklubu Junior na 50. ročníku Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaži Lidice 2022 získal ako viacnásobný laureát súťaže čestné uznanie. Na medzinárodnej súťaži mládeže Litva 2023 získal čestné uznanie. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Kristína Roháriková má 11 rokov. Je žiačkou 5.ročníka základnej školy, členka fotoklubu Junior. Zaujímavými fotografiami zaujala porotu celoslovenskej fotografickej súťaže ENVIROSPEKTRUM a získala 1. miesto za jesenné a jarné kolo. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 • Adam Kollárik má 16 rokov. Ako člen fotoklubu sa zapojil do súťaže AMFO 2023. Získal cenu a čestné uznanie. Pracuje pod vedením Magdy Malichovej.
 •  Sólistka Amy Janšáková v kategórii A v  súťaži Grand finale 2023 – Showtime Dance získala strieborné umiestnenie a postup na European finals, ktoré sa uskutoční v Maďarsku. Žiačku na súťaž pripravoval PhDr. Dárius Štrba, DBA., MBA.

Spolu: 36

Najúspešnejšie tanečné a športové skupiny a družstvá

Základná škola Ulica energetikov 242/39, Prievidza

 • Dvadsaťjeden žiačok 5. až 7. ročníka úspešne reprezentoval  v celoslovenskej súťaži Grandfinále Showtime dance svojou choreografiou Shark. Získali 2. miesto a kvalifikovali sa tak na majstrovstvá Európy V4 v kategórii tanečný aerobik. Cenu prevezme: Melany Pešanová
 • Žiačky 8.a 9. ročníka súťažili v celoslovenskej súťaži Grandfinále Showtime dance. Ich choreografia STEP SHOW mala úspech a porota im udelila 1. miesto. Tiež sa kvalifikovali na majstrovstvá Európy V4 v kategórii tanečný aerobik. Cenu prevezme: Karolína Burzová
 • 1. miesto v celoslovenskej tanečnej súťaži  Grandfinále Showtime dance a kvalifikáciu na majstrovstvá Európy V4 v kategórii tanečný aerobik získali dievčatá 8.a 9. ročníka. Ich vydarená a úspešná choreografia mala názovCheer. Zabodovala aj v celoslovenskom kole súťaže Pohyb bez bariér, kde získala 3. miesto. Všetky tri choreografie budú reprezentovať Prievidzu v Maďarsku, kde sa koná finále všetkých kategórií tanca. Cenu prevezme: Timea Botková
 • V krajskom kole gymnastického štvorboja žiaci 8.  a 9. ročníka vybojovali vynikajúce 2. miesto. Cenu prevezme: Matúš Oravec
 • V dňoch 7.-11.6.2023 sa  žiaci z tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja futbalových akadémii a škôl v chorvátskom meste Slavonski Brod. V náročnej konkurencii 14 tímov si naši mladší žiaci (10 – 11 roční) vybojovali a svojou hrou tak získali krásne 3. miesto. Družstvo tvoria: Laura Radosová, Marko Krcho, Jakub Okenka, Milan Štetiar, Patrik Pánis, Tobiaš Plachý, Jakub Kučera, Tabias Masný, Marco Depeš, Nino Floriš, Marco Rado Mello, Šimon Bucák. Cenu prevezme: Laura Radosová
 • Patrik Šinko, Tobias Bakai, Daniel Dorotík, Martin Nyilaš  sa zúčastnili krajského kola v štafete žiakov. Svojou bojovnosťou získali 3. miesto. Ocenenie prevezme: Daniel Dorotík
 • Aj dievčatá z tejto školy : Vanessa Šimurková, Karolína Burzová, Lilian Geczyová, Diana Balejová  vytvorili družstvo a prekonali súperky. V tejto náročnej disciplíne  –  štafeta sa nedali zahanbiť a získali 3. miesto. Ocenenie prevezme lilian Géczyová

Súkromná základná umelecká škola XOANA, Jesenského 16, Prievidza

 • Tanečná formácia s choreografiou Mulan, ktorú tvoria dievčatá vo veku od 9 do 13 rokov získala v celoslovenskej súťaži Festival moderného tanca Bojnice 3. miesto a ocenenie Strieborné pásmo v kategórií Show dance vo formácii juniori. V tanečnej súťaži Grand Finále Showtime Dance Levice 2023 získali zlaté umiestnenie v kategórii výrazové tance umelecké a postup do European Finals, ktoré bude v dňoch 22. – 25. júna 2023 v Maďarsku. Dievčatá pripravujú: Michaela Lacenová Dis.art a  Bc. Adriana Mokrá.
 • Tanečná formácia Xoana s choreografiou Família Brazília získala v celoslovenskej súťaži Showtime Dance Bratislava 2023 1. miesto v kategórii „Generačné“ – čo znamená, že v jednej choreografii môžu spolu tancovať tanečníci vo veku od 5 do X rokov. V počte 47 tvoria tanečnú formáciu tanečníci  vo veku 8 až 18 rokov. Tanečníkov pripravili Bc. Daša Nemcová, Dis.art. a Martina Danišová, Dis.art.
 • Tanečná skupina Funny s choreografiou Rock You sa zúčastnila celoslovenskej súťaže WinterShow Levice 2022 a obsadila 1. miesto v kategorii Open – formácie detí. V celoslovenskej súťaži Festival moderného tanca Bojnice zaujímavá choregrafia zaujala porotu a v kategórii Open formácie juniori získala 3. miesto. Tanečnú skupinu pripravovala Michaela Lacenová Dis.art.
 • Tanečnú skupinu Angels tvoria tanečníci vo veku 9 až 11 rokov. S choreografiou Wake up and dance získala 1. miesto v kategórii Trend dance na celoslovenskej súťaži WinterShow Levice 2022. V súťaži Showtime Levice uvedená formácia získala 2. miesto. Tanečnú skupinu pripravovali Bc. Adriana Mokrá a Michaela Lacenová Dis.art.
 • Tanečná skupina Xoana s choreografiou Baila Cumbia sa zúčastnila celoslovenských súťaží Showtime Dance v Bratislave a Leviciach. Získala strieborné umiestnenie v kategórii Afro a Krobské tance a postup do európskeho finále v Maďarsku. Tanečnú skupinu pripravovala na súťaž Mgr. Miriama Štorcelová.
 •  Tanečná skupina Xoana s choreografiou Diamonds získala v celoslovenskej tanečnej súťaži Showdance v Bratislave a Leviciach zlaté umiestnenie v kategórii open dospelí. Tanečníkov na súťaž pripravovali Ing. Jana Švorcová Dis.art. a Martina Danišová Dis.art.
 • Skupina Arabesque pod vedením Mgr. Art Aleny Výskokovej a v spolupráci so Súkromnou ZUŠ Xoana získala 1. miesto v celoslovenskej tanečnej súťaži Dance out. Vek tanečníkov: 11 až 13 rokov.
 • Skupina Royal získala v celoslovenskej tanečnej súťaži Dance out, ktorá sa konala v Nových Zámkoch 1. miesto a cenu poroty za choreografiu Labutie jazero. Vek tanečníkov 11 až 18 rokov. Tanečníkov na súťaž pripravovali Mgr. Art. Alenka Výskoková, Michaela Lacenová Dis.art.
 • Spoločná choreografia skupiny Royal  a skupiny Soleil  si vytancovala 1. miesto a cenu poroty v celoslovenskej tanečnej súťaži Dance out. Porotu zaujala svojím sólom Dianka Balejová, ktorá získala 3. miesto. Na súťaž tanečníkov pripravovali Mgr. art.Alena Výskoková, Michaela Lacenová, Dis.art.

Centrum voľného času, K.Novackého 14, Prievidza

 • Zástavníci „Acrobatic“ tanečnej skupiny Trend v  súťaži Grand finále 2023 – Showtime Dance  získali zlaté umiestnenie a postup na European finals, ktoré sa uskutoční v Maďarsku. Oddelenie tanečného športu vedie Mgr. Katarína Sokolová Ocenenie prevezme: Lukáš Milec.
 • Mažoretky tanečnej skupiny Trend v celoslovenskej tanečnej súťaži Grand finale 2023 – Showtime Dance  získali zlaté umiestnenie a postup na European finals, ktoré sa uskutoční v Maďarsku.Oddelenie tanečného športu – mažoretky vedie Mgr. Anna Dražová. Ocenenie prevezme: Alžbeta Ďurtová.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…