26. Jul 2018 7:18

Mesto Prievidza nie je ľahostajné k historickým pamiatkam

Výrazné trhliny v interiéri najvýznamnejšej pamiatky v Prievidzi piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie vyžadujú odbornú opravu. Na ich rekonštrukciu mesto Prievidza vyčlenilo dotáciu v celkovej výške 4000 eur.

Trhliny na interiérovej fasáde piaristického kostola Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi si vyžadujú urýchlenú rekonštrukciu. Vlastník kostola oslovil reštaurátorov, ktorí konštatovali, že je nevyhnutné havarijnú situáciu čím skôr riešiť a trhlinu sanovať. Vlastník nie je schopný vyčleniť zo svojho rozpočtu celú čiastku odhadovaných nákladov na rekonštrukčné a reštaurátorské práce. Oslovil preto mesto Prievidza so žiadosťou o finančnú pomoc, ktorá bola predložená na schválenie. Komisia pre kultúru túto žiadosť schválila a rekonštrukciu podporí. Výsledkom bude opäť bezpečná návšteva kultúrnej pamiatky pre širokú verejnosť.


„Piaristický kostol je dominantnou súčasťou historického jadra mesta Prievidza. Rehoľa piaristov na Slovensku sa obrátila so žiadosťou o pomoc na mesto Prievidza, nakoľko má táto kultúrna pamiatka vážnu havarijnú situáciu. Kostol, ktorý je súčasťou mesta od roku 1666 a navštívi ho množstvo turistov, má na ľavej klenbe výrazné trhliny. Situácia je tak vážna, že môže ohroziť zdravie a život ľudí, ktorí sa zúčastňujú návštev kostola alebo bohoslužieb. „Hlavne pre tieto dôvody sme sa rozhodli vyčleniť finančné prostriedky na krytie časti nákladov spojených so sanáciou trhlín,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Finančná dotácia z rozpočtu mesta vo výške 4000 eur bude použitá na krytie časti nákladov spojených so sanáciou prasklín a ich rekonštrukčné reštaurátorské práce na fasáde piaristického kostola.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.