24. Nov 2011 6:19

Mesto Prievidza informuje verejnou vyhláškou

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi o posudzovaní strategického dokumentu „ Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice – zmeny a doplnky č.3“ , ktorého obstarávateľom je mesto Bojnice.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…