24. Nov 2011 6:19

Mesto Prievidza informuje verejnou vyhláškou

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi o posudzovaní strategického dokumentu „ Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice – zmeny a doplnky č.3“ , ktorého obstarávateľom je mesto Bojnice.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…