24. Nov 2011 6:19

Mesto Prievidza informuje verejnou vyhláškou

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi o posudzovaní strategického dokumentu „ Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice – zmeny a doplnky č.3“ , ktorého obstarávateľom je mesto Bojnice.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…