24. Nov 2011 6:19

Mesto Prievidza informuje verejnou vyhláškou

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi o posudzovaní strategického dokumentu „ Územný plán sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice – zmeny a doplnky č.3“ , ktorého obstarávateľom je mesto Bojnice.

celý dokument : ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…