15. Jan 2024 13:32

Mesto otvára nové mestské jasle

Mesto Prievidza začína od marca tohto roku poskytovať novú sociálnu službu v podobe mestských jaslí. Hlavným cieľom projektu, na ktorý mesto v minulosti získalo nenávratné finančné prostriedky, je vytvoriť podmienky na zosúladenie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce.

Mestské jasle sú umiestnené v samostatnom pavilóne v areáli MŠ na Ul. A. Mišúta. Objekt je koncipovaný ako bezbariérový a pozostáva z dvoch oddelení, z ktorých každé disponuje šatňou, herňou a miestnosťou, ktorá slúži ako spálňa s celkovou kapacitou 20 detí. Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia vybavené okrem umývadiel a toaliet aj sprchou a prebaľovacím pultom. Pri vstupe nechýba ani samostatná miestnosť na uloženie kočíkov. Príprava jedál sa bude realizovať v priľahlom hospodárskom pavilóne a následne bude jedlo prepravené do prípravne jedál jednotlivých tried, kde sa jedlo servíruje. Zmien sa dočkalo aj detské ihrisko, ktoré sa rozšírilo o nové herné prvky a novú výsadbu.

„Mám veľkú radosť, že sa nám úspešne podarilo dokončiť tak významný sociálny projekt, ktorý umožní komplexne doriešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku, a to o to viac, že budeme najlacnejšími detskými jasľami na území mesta,“ vyjadrila sa primátorka mesta Katarína Macháčková. Mestské jasle sú určené pre všetky deti vo veku od jedného do troch rokov a otvoria svoje brány prvým deťom v marci tohto roku. Poplatok za celodennú starostlivosť je určený na 375 eur za mesiac. Záujemci o umiestnenie detí nájdu prihlášku spolu s pokynmi a bližšími informáciami na stránke mesta Prievidza v časti „školstvo a sociálne oddelenie“.

Viac informácií vrátane prihlášky nájdete tu.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…