11. Oct 2022 10:39

Mesto opäť distribuuje vrecúška na kuchynský odpad

Priamo do domácností sú v týchto dňoch doručované špeciálne biodegradovateľné vrecká, ktoré budú slúžiť na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V týchto dňoch sú do každej domácnosti doručované biodegradovateľné vrecká na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Mesto Prievidza túto službu zabezpečuje pre obyvateľov bezplatne. Ide o opätovnú distribúciu biodegradovateľných vreciek. Distribúcia bude prebiehať do konca mesiaca.

Je dôležité používať biodegradovateľné vrecká

Ľudia musia na zber kuchynského odpadu používať výlučne špeciálne biodegradovateľné, t.j. rozložiteľné vrecká. Igelitové vrecká nie sú na zber kuchynského odpadu vhodné.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…